KADRA / TRENERZY

dr Andrzej Kiebała

Adwokat, partner w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Kiebała, Majcherek i Partnerzy spółka partnerska z siedzibą w Tarnowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji ówczesnej Filii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Rzeszowie. Doktor nauk prawnych, rozprawa doktorska pt. “Spółka cywilna jako podmiot prawa podatkowego” obroniona na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

Zatrudniony w Katedrze Nauk o Polityce i Administracji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół prawa i postępowania podatkowego, prawa szkolnictwa wyższego, prawa cywilnego oraz autorskiego. Autor publikacji naukowych z zakresu postępowania administracyjnego, prawa podatkowego oraz prawa szkolnictwa wyższego. Ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Edukacji. Członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wiceprzewodniczący Komisji Ekonomiczno-prawnej Rady Głównej.