STUDIA PODYPLOMOWE / Specjalistyczne

Mediacje i negocjacje z elementami psychologii

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

CZAS TRWANIA STUDIÓW

176 godz.

2 semestry

CZESNE

2 300 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 80% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024

Przygotuj się do pracy mediatora, dzięki studiom podyplomowym dopasowanym pod wymogi tego zawodu.

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU

Jeżeli chcesz się realizować w zawodzie mediatora bądź podnieść swoje kwalifikacje w zakresie negocjacji i rozwiązywania konfliktów, znajdujesz się w dobrym miejscu! Studia na kierunku Mediacje i negocjacje z elementami psychologii przygotowują słuchaczy do rozwiązywania konfliktów społecznych poprzez dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu ADR, czyli Alternative Dispute Resolution – alternatywnego rozwiązywania sporów.

Po ukończeniu studiów otrzymasz świadectwo, które upoważnia do prowadzenia każdego rodzaju mediacji. Absolwenci zyskują możliwość wpisu na listy mediatorów sądowych zgodnie z nowelizacją przepisów z 2016 r. Co ważne, studia przygotują Cię do pełnienia obowiązków mediatora w sprawach karnych, cywilnych (gospodarczych, rodzinnych, biznesowych, z zakresu prawa pracy) i w sprawach nieletnich.


Adresat studiów podyplomowych Mediacje i negocjacje

 • absolwenci wyższych uczelni zainteresowani uzyskaniem nowego zawodu – mediatora,
 • osoby zainteresowane zdobyciem dodatkowych kwalifikacji obejmujących rozwiązywanie konfliktów i negocjacje w zawodzie obecnie wykonywanym.

Absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Wybrane przedmioty

 • Mediator-nowy zawód w Polsce. Międzynarodowe standardy mediacji.
 • Etyka pracy mediatora
 • Rola mediatora, cechy mediatora
 • Komunikacja w pracy mediatora
 • Techniki, etapy, zasady, efekty mediacji
 • Metody rozwiązywania konfliktów – diagnoza konfliktu, style reagowania na konflikt
 • Zasady postępowania mediacyjnego
 • Elementy prawa cywilnego, rodzinnego i karnego
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – mediacje w sporach ze stosunku pracy
 • Psychologia konfliktu, negocjacje
 • Stres w pracy mediatora
 • Konstruowanie ugody

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Mediator - nowy zawód w Polsce

4

Historia mediacji w Polsce

Rozwój Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów

Etyka pracy mediatora

4

Standardy etyczne prowadzenia mediacji

Kodeksy etyki

Rola mediatora, cechy mediatora

8

Kwalifikacje i osobowość mediatora,

Współpraca mediatora z osobami i instytucjami.

Komunikacja w pracy mediatora - warsztaty

20

Komunikacja werbalna i niewerbalna,

Techniki argumentacji,

Asertywność,

Wystąpienia publiczne.

Techniki, etapy, zasady, efekty mediacji

12

Rodzaje mediacji

Etapy procesu mediacji

Przebieg, procedury i techniki pracy

Metody rozwiązywania konfliktów

12

Zasady i strategie negocjacyjne

Alternatywne metody rozwiązywania sporów - diagnoza konfliktu, style reagowania na konflikt

Zasady postępowania mediacyjnego

20

Praca mediatora w praktyce

Trening mediacji,

Konferencja sprawiedliwości naprawczej.

Elementy prawa cywilnego. Postępowanie mediacyjne w sprawach cywilnych i gospodarczych

16

Podstawy polskiego systemu prawa.

Mediacje na gruncie prawa cywilnego

Przepisy prawa w sprawach mediacji.

Elementy prawa rodzinnego- mediacje w sprawach rodzinnych

16

Zasady prawa rodzinnego

Mediacje w sprawach rodzinnych (opieka, alimentacja)

Kontrakty przedślubne, rozwody

Specyfika konfliktów i mediacji w sprawach rodzinnych.

Elementy prawa karnegomediacje w sprawach karnych i nieletnich

8

Mediacje w sprawach karnych i nieletnich

Prawa dziecka,

Uprawnienia rodziców w sytuacji mediacji

Sprawiedliwość naprawcza

Sprawiedliwość retrybucyjna.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych- mediacje w sporach ze stosunku pracy

8

Mediacje w sprawach ze stosunku pracy, sprawach administracyjnych, podatkowych, konsumenckich

Rozpoznawanie i ocena sytuacji mobbingu, przepisy antymobbingowe.

Negocjacje typu win-win

8

Negocjacje jako proces osiągania wspólnych korzyści lub minimalizacji niekorzystnych efektów konfliktowych sytuacji

Trening technik wpływających na efektywność negocjacji

Psychologia konfliktu

12

Specyfika i rodzaje konfliktów.

Reakcje na konflikt, analiza własnych zachowań wobec konfliktu.

Stres w pracy mediatora

8

Rodzaje stresu

Stresory i konstruktywne radzenie sobie z napięciem.

Konstruowanie ugody

20

Ugoda jako zwieńczenie procesu mediacji, konstruowanie

Ugody na bazie przykładowych akt sprawy

Analiza ugody z punktu widzenia prawa

Ćwiczenia i symulacje w sporządzaniu ugód.

RAZEM:

176

OPINIA OPIEKUNA KIERUNKU

Mediacje i negocjacje z elementami psychologii

Zastanawiamy się, dlaczego dziś tak trudno jest się porozumieć, dlaczego relacje między ludźmi są coraz bardziej brutalne…

Mediacja to nie tylko nauka konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, wiedzy o konflikcie czy sztuka dochodzenia do ugody. Mediacja to budowanie relacji, to lepsze komunikowanie się, możliwość spojrzenia na problem z innego punktu widzenia.

Studia podyplomowe przygotowują słuchaczy do konstruktywnego rozwiązywania różnorodnych konfliktów na drodze negocjacji i mediacji. Uczą także pokory: nasze życie to nie jest świat czarno-biały, zrozum-nie oceniaj, zaakceptuj odmienność.
Mediacja stanowi istotny element zachodniej, demokratycznej kultury politycznej i prawnej (która obecnie stanowi „towar deficytowy”). To podążanie w stronę demokratyzacji życia publicznego.

Mediacja stwarza dogodne warunki do rozwiązywania sporów dzięki aktywnemu udziałowi samych stron konfliktu i jest on warunkiem koniecznym! Negocjacje i mediacje stosuje się w konfliktach w środowiskach lokalnych, pracowniczych, rodzinnych, biznesowych. Ze względu na wysokie koszty i czas postępowania sądowego, coraz częściej także polscy przedsiębiorcy wybierają negocjacje lub mediację. Po ukończeniu studiów Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające ich wiedzę i umiejętności w zakresie rozwiązywania sporów co będzie ich upoważniać do ubiegania się o wpis na listę mediatorów stałych w sądach okręgowych (możliwy wpis na listę sądów karnych oraz na listę mediatorów w sprawach cywilnych, w tym również rodzinnych).

„O czym marzymy? O życiu w świecie wolnym od konfliktów. O czym marzy mediator? O życiu w świecie pełnym konfliktów rozwiązywanych poprzez mediacje”. Studia dają możliwość przekucia tych marzeń w praktyczne działanie.

Dorota Dominik - opiekun merytoryczny kierunku: Wychowanie do życia w rodzinie

Dorota Dominik

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rzeszowie. Pedagog, pedagog leczniczy, zawodowy mediator, biegły sądowy ds.pedagogiki i spraw opiekuńczych (rodzinnych).

DLACZEGO TEN KIERUNEK?

Opinie absolwentów
  • Studia na bardzo wysokim poziomie. Doskonale prowadzone zajęcia – bardzo kreatywnie i ciekawie. Spełniły wszystkie moje oczekiwania.
   Teresa Ziembicka – Laskowska
  • Zajęcia prowadzone na kierunku Mediacja i negocjacja z elementami psychologii były prowadzone w sposób merytoryczny oraz praktyczny. Wykładowcy umiejętnie oraz z wielką pasją przekazywali wiedzę, a także chętnie dzielili się swoim doświadczeniem, co niewątpliwie umożliwiło studentom zagłębić się w specyfikę zawodu mediatora od strony praktycznej. Ponadto atmosfera jest bardzo przyjazna dla studentów, co z pewnością umożliwia zdobywanie nowej wiedzy oraz gwarantuje miłe wspomnienia. Serdecznie polecam!
   Sandra Ścieranka
  • Bardzo miła atmosfera na zajęciach. Studia nastawione są na praktyczną naukę pracy mediatora. W planie studiów są przedmioty przydatne do pracy w tym zawodzie. Wykładowcy są kompetentni i umiejętnie przekazują wiedzę. Są praktykami i dzielą się ze studentami swoim doświadczeniem.
   Katarzyna Nowak
  • Studia na kierunku Mediacje i negocjacje z elementami psychologii umożliwiły mi zdobycie szerokiej wiedzy w zakresie mediacji i negocjacji. Uczelnia w bardzo dobry sposób zorganizowała zajęcia. Począwszy od Pani Iwony, naszej opiekunki w dziekanacie, osoby niezwykle uprzejmej , kontaktowej, komunikatywnej i zorganizowanej, przez zakres merytoryczny programu, aż po wykładowców, którzy w ciekawy i praktyczny sposób przekazywali nam wiedzę. Atmosfera, która była na zajęciach, życzliwi wykładowcy, którzy w większości są praktykami sprawiły, że studia oceniam wysoko i polecam osobom, które myślą o zostaniu profesjonalnymi mediatorami.
   Małgorzata Długosz
  • Polecam serdecznie. Wybrany kierunek pomógł mi zrozumieć bardziej otaczający świat. Pozdrawiam wszystkich wykładowców oraz dziękuję za fantastyczny czas.
   Agnieszka Jessup
  • Studia podyplomowe na WSIiZ były dla mnie czystą przyjemnością. Przyjaźni i bardzo kompetentni wykładowcy, dobra organizacja. Pracownicy centrum błyskawicznie udzielają odpowiedzi mailowo na wszystkie pytania.
   Bożena Bobula
  • Studia podyplomowe w pełni spełniły moje oczekiwania co do poziomu merytorycznego. Wzbogaciłam swój warsztat pracy w aspekcie rozwiązywania konfliktów, wzmocniłam swoje kompetencje miękkie. Wykładowcy w większości prowadzili zajęcia z pełnym zaangażowaniem. Poznałam podczas studiów wspaniałych ludzi reprezentujących rozmaite profesje zawodowe. Organizacja studiów była bardzo sprawna, a komunikacja z Centrum Studiów Podyplomowych bez zarzutu.
   Ewelina Dec
  • Bogate doświadczenie zawodowe wykładowców, wysoki poziom merytorycznego przygotowania do prowadzonych zajęć przekładał się na sprzyjającą atmosferę procesu dydaktycznego. Pełen profesjonalizm podczas organizacji, fachowa obsługa administracyjna. Miła i przyjazna atmosfera.
   Zuzanna Konieczna
  • Studia prowadzone bardzo merytorycznie. Zajęcia prowadzone przez praktyków. Tematy zajęć dopasowane do kierunku studiów. Atmosfera na zajęciach bardzo dobra.
   Jadwiga Mazur
  • Poziom studiów od strony merytorycznej oceniam ogólnie jako wysoki. Szczególnie mam na myśli zajęcia z prawa rodzinnego, konstruowania ugody i negocjacji typu win-win. Wykładowcy z tych przedmiotów charakteryzują się profesjonalizmem, zaangażowaniem i bardzo dobrym kontaktem ze studentami.
   Agnieszka Prażmowska
  • Organizacja studiów przez opiekuna, Panią Iwonę z CSP była na „5”. Jakość wykładowców i merytoryczny poziom studiów jest na najwyższym poziomie. Atmosfera podczas studiów między uczestnikami i wykładowcami bardzo pozytywna – wspaniali ludzie. Polecam WSIiZ.
   Marzena Pietraszek

WYBIERZ KIERUNEK

Mediacje i negocjacje z elementami psychologii

CZAS TRWANIA STUDIÓW

176 godz.

2 semestry

CZESNE

2 300 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 80% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024