Dorota Dominik - opiekun merytoryczny kierunku: Wychowanie do życia w rodzinie

KADRA / TRENERZY

Dorota Dominik

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rzeszowie. Pedagog, pedagog leczniczy, zawodowy mediator (Lista mediatorów stałych Prezesa SO w Rzeszowie), biegły sądowy ds.pedagogiki i spraw opiekuńczych (rodzinnych). W latach 1994-2011 dyrektor Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Rzeszowie. Absolwentka studiów podyplomowych: Organizacja i zarządzanie w oświacie (URz), Organizacja w pomocy społecznej (URz), Public Relations (AE Kraków), Zarządzanie Personelem (AE Kraków), Psychologia sądowa (WSBNLU Nowy Sącz).

Od kilkunastu lat trener i wykładowca (specjalizujący się w szkoleniach z zakresu: piecza zastępcza, adopcja, mediacje, kryzysu rodziny, problemy wychowawcze w oświacie, konflikty a także: organizacja i zarządzanie, zarządzanie personelem, public relations).

Autorka programów i projektów edukacyjnych oraz licznych publikacji z zakresu pieczy zastępczej. Ostatnie projekty to „Profesjonalna pomoc i wsparcie dla rodzin zastępczych i naturalnych” dla ROPS w Lublinie (2015) – przygotowanie pracowników socjalnych, koordynatorów rodzin zastępczych i asystentów do pracy w pieczy zastępczej, „Bezpieczna i przyjazna szkoła” dla Miasta Rzeszowa, w ramach rządowego projektu Bezpieczna Szkoła (2015/2016).