Biuro Centrum Studiów Podyplomowych

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – budynek główny,
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, parter – pokój nr 48.


Godziny otwarcia biura CSP

  • poniedziałek – piątek: 7.00-16.00
  • sobota – niedziela: nieczynne

Kontakt


e-mail ogólny biura: csp@wsiz.edu.pl

Wsparcie techniczne podczas zajęć online:
tel. 17 866-11-33, e-mail: pomoccsp@wsiz.edu.pl


NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Bank Pekao S.A. II O/Rzeszów
Nr konta: 86 1240 2614 1111 0000 3963 3628

Opłata rekrutacyjna na studia podyplomowe 50 zł.
W przypadku rezygnacji ze studiów opłata nie podlega zwrotowi.

Formularz kontaktowy