REKRUTACJA

Krok po
kroku

  • Przygotuj niezbędne dokumenty: dowód osobisty, skan dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  • Wejdź na stronę: rekrutacjacsp.wsiz.edu.pl i załóż na niej konto. Pamiętaj, aby aktywować konto!
  • Zarejestruj się na studia! Rekrutacja obejmuje 8 etapów, w których uzupełniasz dane o sobie, uiszczasz opłatę rekrutacyjną oraz przesyłasz skany dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  • Na swoim mailu odnajdziesz potwierdzenie zarejestrowania się na studia lub prośbę o uzupełnienie dokumentów.
  • Przed rozpoczęciem studiów otrzymasz harmonogram zajęć i prośbę o wpłatę 10% czesnego, które będzie stanowiło pierwszą ratę za Twoje studia.

Dodatkowe informacje:

FAKTURA VAT:

Biuro CSP może wystawić imienną fakturę VAT za płatności dokonane przez Słuchacza za studia podyplomowe, na jego wyraźną prośbę, po zaksięgowaniu wpłaty na koncie uczelni. Natomiast faktura dla firmy jest wystawiana po przedłożeniu poprawnie wypełnionego i podpisanego przez pracodawcę upoważnienia pobierz formularz


URUCHOMIENIE KIERUNKU:

Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym, a poszczególne kierunki uruchamiane są w semestrze zimowym lub letnim po zebraniu wymaganej liczby kandydatów. O kolejności przyjęć decyduje data rejestracji i dostarczenia kompletu dokumentów wymaganych w trakcie rejestracji.

Na około 2 tygodnie przed rozpoczęciem studiów kandydatom, którzy dostarczyli komplet dokumentów, wysyłamy informację o harmonogramie zajęć i płatnościach za studia.


PŁATNOŚĆ ZA STUDIA:

  • W trakcie rejestracji prosimy o uiszczenie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 50 zł. Opłata jest bezzwrotna, ale w przypadku jej niewykorzystania może zostać przeniesiona na inny kierunek studiów
  • Na 7 dni przed terminem pierwszego zjazdu należy opłacić I ratę w wysokości 10% czesnego,
  • Pozostała kwota czesnego może być płatna w ratach miesięcznych, semestralnych lub jednorazowo.

Płatność ratalna nie jest obciążana żadnymi dodatkowymi kosztami.


NUMER RACHUNKU BANKOWEGO:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Bank Pekao S.A. II O/Rzeszów
Nr 86 1240 2614 1111 0000 3963 3628


REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Regulamin Studiów Podyplomowych