STUDIA PODYPLOMOWE / Zarządzanie

Zarządzanie zasobami ludzkimi

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

CZAS TRWANIA STUDIÓW

176 godz.

2 semestry

CZESNE

2 000 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 50% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024

Widzisz swoją przyszłość w pracy w obszarze HR? Wybierz studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi.

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU

Studia prowadzone pod patronatem

K&K Selekt

Na studiach Zarządzanie zasobami ludzkimi otrzymasz niezbędną wiedzę potrzebną do funkcjonowania w działach HR różnorodnych organizacji biznesowych. Pozyskasz także umiejętności przydatne w efektywnej pracy z ludźmi. Podniesiesz również swoje kwalifikacje z zakresu funkcjonowania działów personalnych oraz umiejętności rozumienia społecznych i psychologicznych procesów występujących w organizacjach.

Istotnym elementem studiów na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi jest ich praktyczny wymiar. Efekt ten osiągnęliśmy, dzięki zajęciom prowadzonym przez specjalistów z branży, którzy swoją wiedzę czerpią z doświadczenia. Było to także możliwe, dzięki merytorycznemu wsparciu pracowników i współpracowników firmy K&K Selekt – partnera kierunku. W czasie studiów rozwiniesz swoje umiejętności współpracy z ludźmi, dzięki ćwiczeniom na bazie studium przypadku. Zajęcia oparte są o najnowsze osiągnięcia w psychologii rozumienia siebie i innych.


Adresat studiów Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • osoby, które chcą stać się ekspertem w zarządzaniu ludźmi oraz w prowadzeniu działu personalnego.
 • osoby, które chcą pracować w firmach outsourcingowych pełniących usługi z obszaru zarządzania kadrami
 • osoby, które chcą wykonywać usługi z zakresu HR typu employer branding, rekrutacja, selekcja, onboarding i offboarding

Absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Wybrane przedmioty

 • Zajęcia integracyjne
 • Komunikacja interpersonalna i praca zespołowa
 • Zadania i obowiązki działu HR
 • Rekrutacja i Selekcja
 • Zarządzanie zmianą
 • Etyka zawodowa, wielokulturowość, mobbing
 • Prawne aspekty zarządzania personelem
 • Employer Branding
 • Outplacement w praktyce
 • Narzędzia i techniki kierowania zespołem
 • Rozwój personelu i systemy oceny
 • Coaching w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie zespołem rozproszonym – praca zdalna
 • Gra decyzyjna

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Zajęcia integracyjne

4

gry i zabawy wymagające współpracy zespołowej
integracja grupy

Komunikacja interpersonalna i praca zespołowa

16

formy i funkcje komunikacji interpersonalnej
komunikacja interpersonalna w miejscu pracy
identyfikacja i przezwyciężanie barier komunikacyjnych
budowanie efektywnych zespołów
role zespołowe i skuteczność pracy zespołowej

Zadania i obowiązki działu HR

12

procesy i projekty HR w oparciu o cykl życia pracownika w organizacji
badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników
pozafinansowe motywowanie pracowników
cele strategiczne organizacji a ZZL
zadania i uprawnienia HR Business Partner we współczesnych organizacjach
od specjalisty do kompetentnego HR BP - możliwości rozwoju w obszarze

Employer Branding

8

efektywne budowanie wizerunku pracodawcy
komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
przygotowanie i realizacja programów stażowych i praktyk
realizacja procesu adaptacji nowych pracowników
nowe trendy w EB czyli jak się wyróżnić i osiągnąć cele

Rekrutacja i selekcja

16

cykl procesu rekrutacji
standardy i trendy w rekrutacji
narzędzia selekcji kandydatów
technologie wspierające rekrutację

Zarządzanie zmianą

16

teorie i praktyka zarządzania zmianą
Wykorzystanie motywacji zewnętrznej i wewnętrznej w procesie motywowania pracowników do zmian organizacyjnych
wprowadzanie zmian w organizacjach
motywacja do zmiany - umiejętności aktywnego słuchania i zadawania pytań obniżających opór do zmian

Etyka zawodowa, wielokulturowość, mobbing

12

główne koncepcje etyczne
etyka zawodowa versus moralność człowieka
problemy etyczne w wielokulturowych zespołach
kształtowanie polityki antymobbingowej w organizacji

Prawne aspekty zarządzania personelem

12

źródła prawa pracy, rodzaje umów o pracę
prawa i obowiązki stron stosunku pracy
rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia
roszczenia pracownicze, rozstrzyganie sporów z zakresu prawa pracy
wynagrodzenie za pracę, świadectwo pracy
zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników, zwolnienia grupowe
czas pracy - urlopy wypoczynkowe, ochrona pracy kobiet i młodocianych

Outplacement w praktyce

8

konsekwencje zwolnień grupowych
wsparcie dla zwalnianych pracowników
elementy outplacementu
outplacement grupowy i indywidualny

Narzędzia i techniki kierowania zespołem

20

sprawowanie władzy i przywództwo organizacyjne i zespołowe
wiedza, umiejętności i predyspozycje lidera/menedżera zespołu pracowniczego
techniki menedżerskie a efektywność pracy zespołowej
techniki menedżerskie wykorzystywane w procesach rekrutacji i selekcji
techniki menedżerskie wykorzystywane w procesach adaptacji zawodowej
techniki menedżerskie wykorzystywane w procesach motywacji i motywowania
techniki menedżerskie wykorzystywane w procesach awansu pracowniczego
techniki menedżerskie wykorzystywane w procesach rozwoju talentów pracowniczych i kształtowaniu ścieżki kariery
techniki menedżerskie wykorzystywane w procesach oceny i oceniania pracowniczego
techniki menedżerskie a kierowanie i zarządzanie zespołem zróżnicowanym wiekowo
techniki menedżerskie a kierowanie i zarządzanie zespołem rozproszonym

Rozwój personelu i system oceny

20

motywacja i planowanie kariery
Talenty a Sukcesorzy w organizacji
narzędzia i metody realizacji oceny okresowej
efektywne wykorzystanie wyników ocen okresowych
identyfikacja potrzeb szkoleniowych w organizacji
ewaluacja szkoleń - narzędzia i metody
zadania trenera wewnętrznego w organizacji
użycie testów psychometrycznych w badaniu potencjału pracowników i dopasowaniu do ról w zespole
praktyczne wykorzystanie testów psychometrycznych do określania planu rozwoju pracownika

Coaching w zarządzaniu zasobami ludzkimi

16

określanie stref komfortu i dyskomfortu
wspomaganie odporności na porażki
umiejętność aktywnego empatycznego słuchania
umiejętność zadawania pytań coachingowych
schematy zadawania pytań
feedback i jego rola w pracy zespołowej
prowadzenie feedbacku coachingowego

Zarządzanie zespołem rozproszonym - praca zdalna

8

możliwości wykorzystania telepracy w kontekście doświadczeń biznesowych
szanse i zagrożenia pracy w zespołach rozproszonych
tworzenie komunikatów online dla zespołu
zarządzanie spotkaniami online
praca na odległość - przydzielanie i ocena zadań
mierzenie efektów pracy
motywacja zespołu rozproszonego

Gra decyzyjna

8

otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne przedsiębiorstwa – założenia i dane
określenie celów i strategii działania przedsiębiorstwa
podejmowanie decyzji operacyjnych związanych z wejściem przedsiębiorstwa na rynek
analiza wyników i korekta działań rynkowych przedsiębiorstwa
rozwój i udoskonalenie strategii biznesowej przedsiębiorstwa
analiza wyników końcowych przedsiębiorstw

RAZEM:

176

OPINIA OPIEKUNA KIERUNKU

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi kształcimy specjalistów, którzy będą profesjonalnie wspomagać firmy tam, gdzie mamy do czynienia z kluczowym elementem decydującym o sukcesie firmy – czyli z personelem pracowniczym. Dlatego też program studiów koncentruje się na umiejętnościach tworzenia wizerunku firmy zgodnie z zasadami Employer Branding, roli HR Business Partnera w organizacji, rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy.

Przedstawiamy również sytuację organizacji biznesowych w świetle obowiązujących norm prawnych na lokalnym i globalnym rynku pracy zwracając szczególnie uwagę na szanse i zagrożenia jakie przynosi globalizacja.

Dużo czasu poświęcamy również sposobom zarządzania relacyjnego i rozwoju osobistego poprzez wykorzystanie sprawdzonych metod coachingowych. Na zajęciach wprowadzamy również naszych słuchaczy w proces podejmowania decyzji biznesowych na bieżąco, w sytuacjach typowych dla pracy zespołowej, często pod wpływem stresu i w sytuacjach, gdzie nie ma dobrych rozwiązań, są tylko lepsze lub gorsze.

Z tych powodów studia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi  to fascynująca przygoda, która zaczyna się na uczelni i kontynuujemy ją każdego dnia w pracy zawodowej.

Agata Szmulik - starszy wykładowca w Katedrze Zarządzania

dr inż. Agata Szmulik

Prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: Podstawy zarządzania, Organizacja i zarządzanie, Kierowanie zespołami ludzkimi, Komunikacja interpersonalna. Realizuje autorskie programy szkoleń ukierunkowane na rozwój osobisty i zawodowy pracowników.

DLACZEGO TEN KIERUNEK?

Opinie absolwentów
  • Program oraz dobór kadry prowadzącej w ostatecznym podsumowaniu sprawił wiele satysfakcji. Kończąc studia wreszcie mogę powiedzieć, że dobrze ulokowałam środki i czas. Najważniejsze, ze prowadzący są praktykami w swoich zagadnieniach. Dla mnie to bardzo cenne.
   Aleksandra Grzywacz
  • Ciekawy kierunek studiów, ciekami ludzie i inspirujący prowadzący, dobrze spędzony czas podczas weekendu.
   Damian Koń
  • Zajęcia prowadzone w sposób ciekawy, czasem niekonwencjonalny. Można spotkać ciekawych ludzi.
   Beata Kowal
  • Świetna uczelnia, skoncentrowana na kreatywności kształcenia. Uczelnia motywująca do nieustannego rozwoju, profesjonalna i przyjazna kadra akademicka.
   Justyna Grabczyńska-Bocian
  • Tok studiów składa się z ciekawych, różnorodnych zajęć prowadzonych przez osoby z wieloletnim doświadczeniem w branży. Niewątpliwie najciekawszym plusem ZZL jest fakt, ze wszyscy wykładowcy maja doświadczenie w praktyce.
   Dagmara Woźniak
  • Przystępna forma zdobycia nowych kwalifikacji. Możliwość poznania nowych ludzi oraz skorzystania z bogatej wiedzy prowadzących-praktyków.
   Agnieszka Przywara
  • Program spełnił moje oczekiwania, świetnie uzupełniało się połączenie teorii i praktyki. Bardzo cenię sobie współpracę z wykładowcami jak i osobami z firm, które podzieliły się z nami wiedzą praktyczną. Zaowocuje to w naszych pracach zawodowych.
   Barbara Szymańska
  • Jestem bardzo zadowolona, moje oczekiwania zostały spełnione. Podobało mi się połączenie teorii z praktyką (z ukierunkowaniem na praktykę). Bardzo dobra kadra trenerska.
   Ilona Roszak
  • Polecam ten kierunek studiów wszystkim zainteresowanym i nie zainteresowanym ze względu na bardzo ciekawe tematy, super prowadzących którzy zarażają ciekawostkami, opowiadają wydarzenia z życia – fakty. To nie czysta teoria, a interesujące opowieści i praktyka. Dodatkowo jest super atmosfera i ciekawi ludzie.
   Agnieszka Siembida
  • Zdecydowanie polecam studia podyplomowe – bardzo duża dawka wiedzy praktycznej oraz merytoryczne przygotowanie słuchacza. Bardzo dobra atmosfera podczas studiów. Studia podyplomowe znacznie wpłynęły na jakość mojej pracy.
   Monika Gierałt
  • Jestem zaskoczony wspaniałą atmosferą, profesjonalizmem i życzliwością kadry oraz skompensowaną wiedzą w przystępnej formie. Satysfakcja gwarantowana.
   Grzegorz Dziedzic
  • Studia bardzo dobrze i profesjonalnie zorganizowane. Wykładowcy „z najwyższej półki”, mogliśmy czerpać z ich wiedzy i doświadczenia. Atmosfera podczas studiów niezapomniana! Gdybym jeszcze raz stała przed wyborem kierunku studiów i uczelni na pewno postawiłabym na to samo. Wszystkim niezdecydowanym gorąco polecam!
   Agnieszka Mikołajczyk

WYBIERZ KIERUNEK

Zarządzanie zasobami ludzkimi

CZAS TRWANIA STUDIÓW

176 godz.

2 semestry

CZESNE

2 000 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 50% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024