Katarzyna Kordoń - opiekun merytoryczny kierunku: Zarządzanie zasobami ludzkimi

KADRA / TRENERZY

Katarzyna Kordoń

Dyrektor Zarządzający i Doradca Personalny w K&K Selekt  Centrum Doradztwa Personalnego. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie.

Specjalista z zakresu rekrutacji “direct search”  kadry menedżerskiej, ocen pracowniczych, komunikacji i negocjacji biznesowych oraz analiz HR dla międzynarodowych firm produkcyjnych i usługowych. Członek Doliny Lotniczej i wyłączny ekspert w dziedzinie zasobów ludzkich. Partner i doradca  HR dla Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji  Zagranicznych.