Agata Szmulik - starszy wykładowca w Katedrze Zarządzania

KADRA / TRENERZY

dr inż. Agata Szmulik

Absolwentka Wydziału Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolnego, Akademii Rolniczej w Krakowie (1991 r.). Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Rolniczej w Krakowie, Wydział Ekonomii w Rzeszowie. Absolwentka Podyplomowego Studium Menedżerskiego WSIiZ w Rzeszowie oraz Szkoły Trenerów Zarządzania Matrik w Krakowie.

Starszy wykładowca w Katedrze Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Prowadzi seminaria dyplomowe oraz zajęcia dydaktyczne na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych z przedmiotów: Podstawy zarządzania, Organizacja i zarządzanie, Kierowanie zespołami ludzkimi, Komunikacja interpersonalna.

Realizuje autorskie programy szkoleń ukierunkowane na rozwój osobisty  i  zawodowy pracowników.

Pełni funkcje wykładowcy i trenera w projektach dofinansowywanych z UE. Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi. Członek Społecznej Rady Senatu WSIiZ oraz licznych komisji dydaktycznych i naukowych. Sprawuje funkcję Prodziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych WSIiZ, ds. kierunku Logistyka oraz ds. kierunku Psychologia w zarządzaniu.