STUDIA PODYPLOMOWE / Zarządzanie

Zarządzanie sprzedażą i marketingiem

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

CZAS TRWANIA STUDIÓW

176 godz.

2 semestry

CZESNE

2 600 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024

Sprzedaż i marketing stanowią podstawę sukcesu każdej firmy. Jeżeli chcesz zostać specjalistą w dziedzinie zarządzania zespołami odpowiedzialnymi za te działy, zapisz się na studia!

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU

Studia prowadzone pod patronatem

Inprogress

Program studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie sprzedażą i marketingiem kształci praktyczne umiejętności zarządzania zespołami sprzedaży i marketingu. Ponadto bierze on pod uwagę rozwój technologii informacyjnych i uczy swobodnego poruszania się w tradycyjnych i wirtualnych kanałach sprzedaży.

Studia przygotowują specjalistów i menedżerów, którzy będą gotowi poprowadzić działania marketingowe i sprzedażowe w firmach z różnych branż. Będą oni potrafili przeprowadzić analizę produktową firmy, ocenić jej sytuację rynkową a następnie wybrać najlepsze metody dotarcia do klienta. Absolwent studiów będzie również wiedział jak zarządzać zespołem sprzedażowym tak, aby z sukcesem zrealizować przyjętą strategię marketingową.


Adresat studiów Zarządzanie sprzedażą i marketingiem

 • osoby zarządzające działami sprzedaży i marketingu,
 • osoby poszukujące awansu w obszarze sprzedaży i marketingu
 • osoby pracujące na stanowisku dyrektora handlowego lub planujących objąć taką funkcję,
 • osoby zarządzające małymi i średnimi firmami (dzięki studiom wykształcisz w sobie cechy lidera, potrafiącego nakreślić strategię firmy, jak i cechy managera sprzedaży czuwającego nad realizacją planów ekspansji firmy).

Absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
 • Certyfikat ukończenia szkolenia “Akademia Trenera” wydany przez Inprogress

Wybrane przedmioty

 • Sprzedaż i marketing w strategii firmy
 • Komunikacja interpersonalna w zespole
 • Narzędzia komunikacji marketingowej
 • Narzędzia kontaktów sprzedażowych
 • Budowanie zespołu – rekrutacja i selekcja
 • Negocjacje sprzedażowe i zarządcze
 • Stres w pracy menedżera
 • Analityka sprzedażowa na bazie MS Excel
 • Zarządzanie zespołem sprzedażowym
 • Zarządzanie relacjami z klientem
 • Akademia Trenera – kurs
 • Efektywność i czas pracy handlowca
 • E-marketing i E-sprzedaż
 • Marketplace – gra symulacyjna

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Sprzedaż i marketing w strategii firmy

8

Rola dyrektora sprzedaży i marketingu w firmie
Etapy sprzedaży
Cecha, zaleta, korzyść produktu,
Prospekting
Sposób dotarcia do klienta
Kontakt z klientem
Obsługa posprzedażowa
Strategia i taktyka w zarządzaniu
Tworzenie strategii produktowej

Komunikacja interpersonalna w zespole

12

Współczesne systemy organizacji przedsiębiorstw a czynnik ludzki
Procesy komunikacyjne w zarządzaniu organizacjami – ujęcie indywidualne, zespołowe i systemowe
Zasady skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej
Zasady i techniki efektywnego słuchania i mówienia
Bariery skutecznej komunikacji
Rola emocji w komunikacji
Komunikacja asertywna

Narzędzia komunikacji marketingowej

20

Podstawy marketingu i komunikacji marketingowej
Teoria i praktyka PR
Techniki reklamy
Tworzenie kampanii promocyjnych

Narzędzia kontaktów sprzedazowych

12

Co to jest prospecting i do czego służy
Jakie są działania prospectingowe
Segmentacja rynku, profil klienta
Usystematyzowanie i uporządkowanie działań docelowych / lejek sprzedażowy
Co to jest Networking
Korzyści z Networkingu
Jak skutecznie zbudować sieć kontaktów
Cele i zadania Call center
Zasady skutecznego kontaktu telefonicznego

Budowanie zespołu - rekrutacja i selekcja

16

Rekrutacja pracowników (konstruowanie ofert, sposoby rekrutacji pracowników, symulacje rozmów kwalifikacyjnych)
Rynek pracownika (jak szukać pracy, jak stworzyć skuteczne dokumenty aplikacyjne, jak dobrze zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej)
Analiza potencjału pracowników (zarządzanie talentami, fluktuacja)

Negocjacje sprzedażowe i zarządcze

12

Wprowadzenie do negocjacji
Negocjacje zarządcze i sprzedażowe w sytuacjach konfliktowych
Heurystyki i perswazja
System negocjacyjny win-win

Stres w pracy menedżera

8

Asertywność
Delegowanie
Performance Management - zarządzanie wynikiem
Diagnoza, cel, plan, wdrożenie, monitoring

Analityka sprzedazowa na bazie MS Excel

16

Istota analityki biznesowej w kontekście działań marketingowych i sprzedażowych przedsiębiorstwa.
Definicja podstawowych pojęć oraz zakresu dziedziny.
Kluczowe obszary analityki biznesowej.
Proces analizy danych – etapy, typowe działania analityka.
Możliwości i ograniczenia analityki biznesowej.
Wprowadzenie do projektowania modeli danych i zapytań.
Przetwarzanie danych transakcyjnych za pomocą tabel.
Sortowanie, filtrowanie wykorzystanie funkcji tabel do obliczeń w zakresie statystyki opisowej.
Analiza danych z wykorzystaniem mechanizmów tabel przestawnych.
Wizualizacja danych.
Formy wizualizacji, dobre praktyki i dobór typu wizualizacji do celu prezentacji.
Elementy analizy warunkowej.
Tabele danych, scenariusze, analiza Co jeśli?
Wykorzystanie metod, technik i narzędzi optymalizacji we wspomaganiu decyzji sprzedażowych.
Podstawy technik symulacyjnych.
Wspomaganie decyzji z uwzględnieniem ryzyka i niepewności.

Zarządzanie zespołem sprzedażowym

20

Motywacja zespołu sprzedażowego
Ustalanie kontekstu pracy
Rozliczanie zespołu i pracownika
Coachingowe techniki pracy z zespołem
Wprowadzanie zmian do zespołu

Zarządzanie relacjami z klientem

12

Tworzenie strategii firmy w oparciu o korzyści klienta
Sposoby dotarcia do klienta
Metody wzbudzania lojalności klientów
Skuteczna komunikacja interpersonalna- aktywne słuchanie, rodzaje pytań, parafraza
Budowanie i rozwijanie kontaktu na poziomie personalnym
Tworzenie przekazu
Obiekcje natury rzeczowej i emocjonalnej - umiejętność rozróżnienia i techniki obalania

Akademia Trenera

8

Metody nawiązywania kontaktu z grupą
Rola trenera na szkoleniu/w organizacji
Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych
Cykl Kolba i preferencje uczenia się dorosłych
Proces grupowy – cykl życia i rozwoju zespołu wg Tuckmana
Zasady komunikacji trenerskiej

Efektywność i czas pracy handlowca

8

Nawyki jednostek
Nawyki skutecznych organizacji
7 nawyków skutecznego działania
Zarządzanie sobą w czasie – wprowadzenie, czyli dlaczego ciągle brakuje mi czasu
Ustalenie celu
Planowanie czasu, praca w oparciu o priorytety
Organizacja spotkań
Samoanaliza – plan rozwoju osobistego

E-marketing i E-sprzedaż

8

Internet jako medium reklamy (formy i rodzaje reklam, modele rozliczeń w internecie, GoogleAds, remarketing
Współpraca z agencjami reklamowymi
Strona internetowa jako element marketingu - stworzenie strony internetowej w środowisku WORDPRESS
E-mail marketing – tworzenie profesjonalnych wiadomości e-mail, budowanie baz adresowych, analiza skuteczności

Marketplace - gra symulacyjna

16

Określanie celów i strategii działania przedsiębiorstwa
Podejmowanie decyzji operacyjnych związanych z wejściem przedsiębiorstwa na rynek
Analiza wyników i korekta działań rynkowych
Plan rozwoju przedsiębiorstwa na przyszłość oraz inwestowanie zmierzające do dalszej ekspansji przedsiębiorstwa
Rozwój i udoskonalenie strategii biznesowej
Analiza wyników końcowych przedsiębiorstw

RZAEM:

176

OPINIA OPIEKUNA KIERUNKU

Zarządzanie sprzedażą i marketingiem

Gdybym miał odpowiedzieć na pytanie jaki obszar działalności firmy jest kluczem do jej sukcesu zdecydowanie odparłbym, że sprzedaż. No cóż, jeśli mam najwspanialszy produkt czy usługę nic one nie znaczą dopóki nie znajdą swoich nabywców. A co w takim razie z marketingiem?

Wielokrotnie doświadczyłem tego, czasami szczęśliwie, a czasami nawet boleśnie, że jest on integralną częścią sprzedaży. Jest tak dlatego, że odpowiednio przygotowany marketing sprawia, iż sprzedawca jest w stanie ulokować swoją ofertę w odpowiednim miejscu.

Jednocześnie obydwa te kluczowe elementy biznesu niosą za sobą dwa niebezpieczeństwa. Praca w sprzedaży jest na celowniku przełożonych. Wyniki sprzedażowe są w centrum uwagi zarządzających czy właścicieli firmy na okrągło, rocznie, miesięcznie, tygodniowo, a czasem nawet codziennie. Powoduje to konieczność pracy sprzedawcy czy menedżera sprzedaży pod ciągłą presją. Niewiele lepiej ma dyrektor czy menedżer do spraw marketingu. W tym przypadku jest on pod ciągłą presją tych osób w organizacji, które uważają, że lepiej wiedzą jak powinny wyglądać działania marketingowe firmy.

Z tych właśnie względów przygotowaliśmy studia Zarządzanie Sprzedażą i Marketingiem, bowiem jedyną odpowiedzią na wymagania jakie stawia się przed dyrektorami organizującymi sprzedaż i/lub przygotowanie marketingowe sprzedaży jest ich profesjonalizm. Oznacza to konieczność ciągłego doskonalenia  metod zarządzania w niesamowicie konkurencyjnym świecie biznesu.

Bartłomiej Cieszyński - opiekun merytoryczny kierunku: Zarządzanie sprzedażą i marketingiem

Bartłomiej Cieszyński, MBA

Jest menedżerem z doświadczeniem zdobytym w firmach polskich i międzynarodowych, m.in. Pioneer, Netia, Allianz. Po ponad 20 latach spędzonych w międzynarodowych korporacjach, pracuje jako trener/konsultant biznesu.

DLACZEGO TEN KIERUNEK?

Opinie absolwentów
  • Polecam studia podyplomowe na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania. Studia na kierunku Zarządzanie sprzedażą i marketingiem spełniły moje oczekiwania. Organizacja zajęć była na najwyższym poziomie. Wykładowcy solidni z pełnym zaangażowaniem prowadzą zajęcia. Przyjazna i luźna atmosfera. Zajęcia wpływają na rozwój oraz motywację w życiu zawodowym.
   Wioletta Hendzel
  • Jestem bardzo zadowolona, że zdecydowałam się na ten kierunek. Poszerzyłam swoją wiedzę, zdobyłam nowe umiejętności i poznałam wspaniałych ludzi. Gorąco polecam.
   Paulina Jarosz
  • Polecam studia na tej uczelni. Prowadzący wyróżniają się wiedzą oraz przygotowaniem do zajęć. Doskonała komunikacja z działem organizacji studiów. Atmosfera była bardzo przyjemna, dużo ciekawych rozmów z prowadzącymi jak i wśród studentów. Uczelnia udostępniła bardzo dużo pomocy dydaktycznych co uatrakcyjniało prowadzone zajęcia. Czas spędzony na zajęciach był czasem rozwoju i inwestycji w przyszłość.
   Dominika Bartuś
  • Studia podyplomowe on-line nie straciły na jakości – wszystkie zajęcia były prowadzone na najwyższym poziomie – wykładowcy dokładali starań, aby utrzymać uwagę słuchacza. Studia pomagają usystematyzować posiadaną wiedzę, wzbogacają o umiejętności praktyczne przydatne w codziennej pracy. Wykładowcy – praktycy w ciekawy sposób potrafili podzielić się swoją wiedzą, dzięki czemu każdy z nas mógł spojrzeć na daną kwestię z kilku perspektyw, co uważam za najmocniejszy atut studiów podyplomowych. Polecam ten kierunek każdemu, kto chce rozwijać swoją karierę na stanowisku kierowniczym w sposób profesjonalny i merytoryczny oraz przede wszystkim tym, którzy dla swoich zespołów chcą być prawdziwymi liderami, a nie tylko szefami.
   Agata Babiarz
   • Studia podyplomowe w zakresie Zarządzanie Sprzedażą i Marketingiem” to doskonała okazja do rozwinięcia umiejętności związanych z tym obszarem. Uczestniczyłam w zajęciach i byłam bardzo zadowolona z treści, jakości prowadzenia zajęć oraz praktycznych umiejętności jakie zdobyłam. Program studiów jest bardzo dobrze zorganizowany, a wykładowcy posiadają bogate doświadczenie w dziedzinie zarządzania sprzedażą i marketingiem. Materiały są aktualne i praktyczne, co pozwala na natychmiastowe wykorzystanie pracy zawodowej. Prowadzący są otwarci na pomoc i konsultacje, a to ogromny atut w procesie nauki. Forma prowadzenia zajęć online jest idealnym sposobem zdobywania wiedzy i podnoszenia swoich kompetencji dla osób pracujących i posiadających dzieci.
    Magdalena Rybarczyk-Musiał

WYBIERZ KIERUNEK

Zarządzanie sprzedażą i marketingiem

CZAS TRWANIA STUDIÓW

176 godz.

2 semestry

CZESNE

2 600 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024