STUDIA PODYPLOMOWE / Specjalistyczne

Architektura wnętrz i design

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

CZAS TRWANIA STUDIÓW

180 godz.

2 semestry

CZESNE

2 400 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 50% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024

Studia przygotują Cię do samodzielnego projektowania wnętrz i przedmiotów użytkowych. Będziesz mógł wykonywać zawód architekta wnętrz i specjalisty od designu!

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU

Studia prowadzone pod patronatem

Cyfrowa Foto

Dobry Dom

Studia na kierunku Architektura wnętrz i design przygotowują do pracy projektanta wnętrz, produktu bądź przedmiotu użytkowego. Program studiów został skonstruowany tak, aby absolwent kierunku uzyskał umiejętności potrzebne do podejmowania samodzielnych decyzji twórczych.

Tematyka i profil studiów przygotowują do samodzielnego prowadzenia prac projektowych z pogranicza architektury i designu. W czasie kształcenia uzyskasz usystematyzowaną wiedzę z dziedziny projektowania wnętrz i designu, a także zdobędziesz podstawowe umiejętności projektowe. Praktyczna wiedza zostanie przekazana przez architektów oraz projektantów wzornictwa. Projektowanie formy, a także funkcji wnętrza i przedmiotu prowadzimy z wykorzystaniem wiedzy, umiejętności projektowych, plastycznych oraz dostępnych narzędzi cyfrowych 2D i 3D. W trakcie studiów będziesz korzystać z oprogramowania CAD Decor Pro dostępnego w pracowniach laboratoryjnych uczelni.


Adresat studiów Architektura wnętrz i design

 • absolwenci uczelni wyższych o specjalizacji artystycznej, technicznej lub humanistycznej,
 • osoby, które chcą prowadzić samodzielne projekty i/lub realizować się w zawodzie projektanta wnętrz, produktu lub przedmiotu użytkowego,

Absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Wybrane przedmioty

 • Wprowadzenie do projektowania i designu
 • Projektowanie wnętrz
 • Projektowanie przestrzeni domowych
 • Komputerowe wspomaganie projektowania
 • Psychologia widzenia w projektowaniu
 • Myślenie projektowe
 • Ergonomia
 • Design produktu
 • Materiały i technologie
 • Instalacje we wnętrzach
 • Przepisy prawa autorskiego

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Wprowadzenie do projektowania i designu

8

Historia projektowania wnętrz i mebli – architektura i design
Współczesne projekty architektoniczne i wzornicze
Kompozycja architektoniczna

Wprowadzenie do projektowania wnętrz

12

Przygotowanie wstępnego projektu na podstawie inwentaryzacji lub rzutu
Nauka szkicowego projektowania aranżacji wnętrz
Tworzenie moodboardów – tablic inspiracji

Projektowanie wnętrz 

28

Inwentaryzacja i dokumentacja projektowa
Zasady sporządzania inwentaryzacji
Zasady przygotowywania dokumentacji projektowej
Wykonanie inwentaryzacji wybranego pomieszczenia
Przeniesienie inwentaryzacji odręcznej do oprogramowania
Przygotowanie rysunków do druku i prezentacji w formie dokumentacji projektowej (tabele, skoroszyt)
Przygotowanie zestawień wyposażenia  Projekt wnętrza dla klienta
Tworzenie kosztorysów – ekonomia rozwiązań
Tworzenie projektu koncepcyjnego oraz wykonawczego – różnice
Prezentacja projektu klientowi – prowadzenie spotkań z klientami
Przygotowanie umowy projektowej
Projektowanie wnętrz przestrzeni publicznych
Pozyskiwanie klientów, udział w przetargach i konkursach
Adaptacja istniejących wnętrz pod potrzeby klienta
Projektowanie we wnętrzach zabytkowych
Projektowanie mebli indywidualnych (lada recepcyjna, poczekalnia)

Projektowanie przestrzeni domowych

8

Zasady projektowania kuchni z elementami ergonomii
Zasady projektowania łazienki z elementami ergonomii
Zasady projektowania sypialni z elementami ergonomii
Zasady projektowania pokoju dziecięcego z elementami ergonomii

Komputerowe wspomaganie projektowania

44

Rysunki inwentaryzacyjne, tworzenie rysunków technicznych
Tworzenie szkiców koncepcyjnych, prostych modeli 3D
Wprowadzenie do modelowania BIM
Modelowanie elementów produktowych
Współpraca z oprogramowaniem BIM Przygotowanie modelu do wizualizacji wnętrz
Programy do tworzenia wizualizacji wnętrz
Wykorzystanie programów grafiki wektorowej/rastrowej do przygotowania moodboardów / plansz projektowych

Psychologia widzenia w projektowaniu

4

Narzędzia i metody autorskiego postrzegania
Figura i tło
Stosowanie koloru

Myślenie projektowe

8

Elementy Design Thinking
Tworzenie koncepcji projektowych

Design produktu

16

Rozpoznawanie i analiza potrzeb użytkownika
Tworzenie nowych produktów
Projektowanie odpowiedzialne społecznie
Projektowanie rzemieślnicze i projektowanie przemysłowe 

Projektowanie indywidualnych elementów wyposażenia wnętrz
Podstawy prototypowania produktu

Materiały i technologie

12

Charakterystyka i typy materiałów używanych w projektowaniu wnętrz i produktów
Innowacyjne materiały – materiały przyszłości
Technologie materiałowe

Instalacje we wnętrzach

16

Oświetlenie
Instalacje elektryczne
Instalacje gazowe
Instalacje wentylacji
Instalacje wod-kan
Instalacje w rysunkach projektów wnętrz

Przepisy prawa autorskiego

4

Prawo autorskie
Autorskie prawo majątkowe
Wzory przemysłowe, wzory użytkowe i patenty

Projekt końcowy

12

Słuchacze realizują autorską koncepcję wnętrza i/lub produktów. Idea pracy dyplomowej jest powiązana ze współczesnymi trendami ekologii i projektowania odpowiedzialnego społecznie. Projekty dyplomowe konsultowane będą z wykładowcami prowadzącymi zajęcia.

Razem:

180

OPINIA OPIEKUNA KIERUNKU

Architektura wnętrz i design

Uczestnicząc w zajęciach na kierunku Architektura wnętrz i design poznasz praktyczną stronę swojego przyszłego zawodu. Jako architekt wnętrz będziesz mógł pełnić samodzielne funkcje przy projektowaniu pojedynczych pomieszczeń, jak i całych budynków. Nabyta wiedza pozwoli Ci na dobieranie estetycznych kompozycji kolorystycznych, oświetleniowych, wykończeniowych, a także dekoracyjnych. Wysokie umiejętności aranżacyjne wykorzystasz także w projektowaniu online za pomocą specjalistycznych programów, których obsługę zgłębisz w trakcie zajęć laboratoryjnych.

Decydując się na wybór kierunku Architektura wnętrz i design warto pamiętać, że osoba wykonująca ten zawód, musi wykazywać się wysokimi uzdolnieniami artystycznymi oraz poczuciem estetyki. Zdolności tego typu wspomagają pracę z wyobraźnią przestrzenną, doborem barw oraz tworzeniem kompozycji. Ponadto zawód architekta wnętrz wiąże się z kompetencjami interpersonalnymi, które ułatwiają współpracę z klientem i podwykonawcami.

Decydując się na wykonywanie zawodu architekta wnętrz i designu dobrze jest posiadać swój własny, oryginalny styl aranżacyjny. Mimo to nie można zapominać o elastyczności w stosunku do wymogów klienta, dla którego tworzysz projekt wnętrza. W zawodzie tym należy wykazać się umiejętnością dopasowania pod gust i wymogi klienta oraz estetykę, jaka mu odpowiada.

Kacper Groń

Architekt, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, projektant grafiki i form użytkowych.

DLACZEGO TEN KIERUNEK?

Opinie absolwentów

WYBIERZ KIERUNEK

Architektura wnętrz i design

CZAS TRWANIA STUDIÓW

180 godz.

2 semestry

CZESNE

2 400 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 50% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024