STUDIA PODYPLOMOWE / Administracja, Specjalistyczne

Doradca podatkowy

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

CZAS TRWANIA STUDIÓW

192 godz.

2 semestry

CZESNE

2 300 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024

Przygotuj się razem z nami do zdania egzaminu państwowego i wykonywania zawodu doradcy podatkowego!

Zajęcia na kierunku Doradca podatkowy prowadzone są przez pracowników naukowych uczelni, doradców podatkowych oraz byłych i obecnych pracowników organów podatkowych z uwzględnieniem bogatego orzecznictwa w sprawach podatkowych.

Program studiów zawiera wszystkie zagadnienia objęte egzaminem państwowym na doradcę podatkowego. Szczególny nacisk został położony na następujące zagadnienia:

 • prowadzenie ksiąg podatkowych
 • sporządzanie pism w sprawach podatkowych
 • udział w postępowaniach przed sądem administracyjnym
 • rozwiązywanie praktycznych problemów związanych ze stosowaniem prawa podatkowego

Dzięki usługom doradcy, przedsiębiorcy są w stanie w sposób legalny zmniejszyć podatki oraz zyskują wiedzę, jakie podatki należy opłacać w danej sytuacji gospodarczej.


Adresat studiów Doradca podatkowy

 • osoby, które chcą pełnić funkcję doradcy podatkowego,
 • osoby z wykształceniem wyższym w szczególności prawniczym, księgowym lub rachunkowym, pragnące wyspecjalizować się jako doradca podatkowy,
 • właściciele i pracownicy biur rachunkowych,
 • księgowi, którzy chcą zwiększyć swoje kompetencje.

Absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Wybrane przedmioty

 • Źródła i wykładnia prawa podatkowego
 • Ogólne i szczegółowe prawo podatkowe
 • Postępowanie podatkowe z elementami postępowania egzekucyjnego
 • Prawo celne, dewizowe, karne skarbowe
 • Kontrola skarbowa i podatkowa
 • Rachunkowość
 • Doradztwo podatkowe
 • Etyka zawodowa
 • Międzynarodowe prawo podatkowe

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Źródła i wykładnia prawa podatkowego

8

Zasady dekodowania norm prawa podatkowego.
Zasady dokonywania wykładni prawa podatkowego.
Wpływ zmian w przepisach prawa podatkowego na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych.

Ogólne prawo podatkowe

8

Instytucje funkcjonujące w obrębie kwestii
podatkowych.

Elementy konstrukcji podatku:
powstawanie zobowiązań podatkowych,
zabezpieczanie i wygasanie zobowiązań podatkowych,

ulgi w zapłacie podatków,
odpowiedzialność za zobowiązania

Szczegółowe prawo podatkowe - podatki dochodowe

24

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych.
Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej na zasadach ogólnych i w formie podatku liniowego:
ustalenia kosztów uzyskania przychodów,
amortyzacja.
Uproszczone formy opodatkowania:
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
karta podatkowa,

podatek od dochodów minimalnych

Szczegółowe prawo podatkowe - pozostałe podatki

8

Konstrukcja specyfika i cechy charakterystyczne podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od
środków transportowych i podatku od spadków idarowizn.
Elementy konstrukcji podatków kształtujące w odmienny sposób sytuację prawną ze względu na
rodzaj podmiotu, do którego się odnoszą.

Szczegółowe prawo podatkowe - podatek od towarów i usług

20

Konstrukcja podatku od wartości dodanej z uwzględnieniem zagadnień stwarzających poważne problemy praktyczne, np. związane z dostawą nieruchomości.
Przepisy krajowe i problematyka bezpośredniego stosowania przepisów wspólnotowych (dyrektywy i rozporządzenia).
Dorobek Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i praktyka jego stosowania.

Prawo celne

16

Podstawowe zagadnienia obrotu towarowego z zagranicą.
Konsekwencje na gruncie prawa podatkowego, w tym podatku od towarów i usług.

Prawo dewizowe

4

Obrót dewizowy z zagranicą.
Dokonywanie obrotu pieniężnego.

Prowadzenie działalności kantorowej.

Doradztwo podatkowe

4

Formalnoprawne zagadnienia związane z podejmowaniem i wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego.

Kontrola skarbowa i podatkowa

8

Weryfikacja prawidłowości deklarowania i uiszczania zobowiązań podatkowych.
Uprawnienia kontrolowanego i organów w trakcie kontroli.
Specyfika postępowań kontrolnych.

Prawo karne skarbowe

8

Weryfikacja prawidłowości deklarowania i uiszczania zobowiązań podatkowych.
Uprawnienia kontrolowanego i organów w trakcie kontroli.
Specyfika postępowań kontrolnych.

Czynny żal i dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. 

Postępowanie podatkowe z elementami postępowania sądowo administracyjnego i egzekucyjnego w administracji

32

Postępowania podatkowe, których istotą jest rozstrzyganie przez organy podatkowe spraw z zakresu podatków.
Ochrona praw podatników i innych podmiotów uczestniczących w postępowaniu podatkowym.
Postępowania sądowo administracyjne, których celem jest kontrola prawidłowości rozstrzygnięć zapadłych w postępowaniu podatkowym oraz z postępowania egzekucyjnego.
Ingerencja w prawa podatnika (i innych podmiotów), mające na celu przymusowe wykonanie obowiązków podatkowych.

Rachunkowość podatkowe

40

Rachunkowość podatkowa jako narzędzie służące do prawidłowego dokonania rozliczenia zobowiązań podatkowych i ustalenia ich właściwej wysokości.
Prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Szczegółowe prawo podatkowe – podatek akcyzowy

8

Cel i zakres stosowania podatku akcyzowego.
Zgodność z regulacjami wspólnotowymi, z uwzględnieniem wymagań wynikających z harmonizacji podatku akcyzowego

Międzynarodowe prawo podatkowe

4

Funkcjonowanie podatków w relacjach międzypaństwowych.
Podwójne opodatkowanie.
Umowy międzypaństwowe określające reguły unikania podwójnego opodatkowania.

RAZEM:

192

OPINIA OPIEKUNA KIERUNKU

Doradca podatkowy

Prawo podatkowe jest jedną z najczęściej, o ile nie najczęściej zmienianą dziedziną prawa. Jednak zawrotne tempo zmian nie idzie w parze z ich jakością.

Dlatego też w trakcie zajęć staramy się zapoznać uczestników nie tylko z aktualnym stanem prawnym oraz nowym orzecznictwem sądów administracyjnych, ale także wskazać kształtujące się linie orzecznicze. W ten sposób przekazujemy umiejętności pozwalające na samodzielne radzenie sobie w tej dynamicznej rzeczywistości.

Posiadanie takich umiejętności jest niezwykle ważne dla osób zajmujących się na co dzień działalnością związaną z doradztwem podatkowym czy „tylko” stosowaniem prawa podatkowego, ponieważ często zdarza się tak, iż zanim pojawią się pierwsze rozstrzygnięcia sądów administracyjnych przepisy ulegną już zmianie, a czasem nawet kilku zmianom.

Pozwala to prawidłowo planować prowadzoną działalność, tak aby uzyskać przewagę konkurencyjną nad innymi podmiotami funkcjonującymi na rynku. Nie jest bowiem tajemnicą, że błędy popełnione w tym obszarze mogą zagrozić istnieniu nawet najlepiej zapowiadającego się przedsięwzięcia.

dr Andrzej Kiebała

Ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Edukacji. Członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wiceprzewodniczący Komisji Ekonomiczno-prawnej Rady Głównej, adwokat.

DLACZEGO TEN KIERUNEK?

Opinie absolwentów
  • Jestem absolwentem uczelni po studiach podyplomowych Doradca podatkowy. Mając porównanie do innych kierunków i uczelni, gdyż to moje czwarte studia – gorąco polecam. Jeżeli ktoś poszukuje merytorycznej wiedzy przekazywanej przez osoby praktykujące na co dzień dane zagadnienia to właśnie na tej uczelni ma jak najbardziej ku temu możliwość. Dziekanat jest zawsze gotowy do współpracy i rozumie sytuacje studentów oraz stara przychylić się do prośby studenta. Jestem bardzo zadowolony i usatysfakcjonowany ze współpracy i gdybym podejmował kolejny kierunek studiów to zdecydowałbym się tu studiować. Jest miła atmosfera, wielu fachowych wykładowców. Polecam!
   Dawid Kapustka
  • Uczelnia bardzo przyjazna dla studentów. Szeroki wybór kierunków studiów. Baza kształcenia idealna. Uczelnia godna polecenia dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje.
   Elżbieta Dul
  • Zajęcia prowadzone w merytoryczny sposób przez specjalistów w danych dziedzinach. Dają możliwość nie tylko pogłębienia wiedzy praktycznej, ale również jej zastosowania.
   Paweł Kucharzyk
  • Uczelnia przygotowała interesującą ofertę zajęć dla osób chcących pogłębić swoja wiedzę w zakresie szeroko rozumianego prawa podatkowego. Warte podkreślenia jest to, że zajęcia są prowadzone przede wszystkim przez praktyków w danej dziedzinie. Atutem kierunku jest również możliwość nawiązania relacji towarzyskich oraz biznesowych z pozostałymi studiującymi.
   Łukasz Homa
  • Dobra organizacja studiów, dobry dobór przedmiotów, dobry poziom merytoryczny wykładowców, atmosfera przyjazna dla studentów.
   Małgorzata Cyran
  • Uczelnia od lat zapewnia profesjonalną ofertę, dbając jednocześnie o potrzeby studentów, zapewniając wysoki poziom merytoryczny wykładowców i właściwą organizację. Dodatkowo studenci otrzymują zniżki zachęcające do wyboru kolejnych kierunków czy kursów. W związku z tym rekomenduję uczelnię zachęcając do skorzystania z usług CSP WSIiZ w Rzeszowie.
   Dorota Mazur
  • Bardzo dobra organizacja studiów, materiały na czas, dobór wykładów I tematyka prawidłowa. WYSOKI POZIOM WIEDZY WYKŁADOWCÓW.
   Joanna Krzempek
  • Uczelnia zapewnia profesjonalną, dobrze przygotowaną do prowadzenia zajęć kadrę naukowców, która gwarantuje jakość. Bardzo dobrze zorganizowany czas zajęć i ich lokalizacja.
   Joanna Skopińska-Mycek

WYBIERZ KIERUNEK

Doradca podatkowy

CZAS TRWANIA STUDIÓW

192 godz.

2 semestry

CZESNE

2 300 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024