Joanna Świętoniowska - trener WSIiZ

KADRA / TRENERZY

dr Joanna Świętoniowska

Doktor nauk społecznych z zakresu nauki o zarządzaniu i jakości. W 2019 r. na Wydziale Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z wyróżnieniem obroniła rozprawę doktorską pt. “Doskonalenie dojrzałości projektowej organizacji”. Absolwentka Wydziału Ekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. W latach 2003 – 2007 pracownik Biura Projektów Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie. Od roku 2005 asystent WSIiZ w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Europeistyki, Zakład Europeistyki oraz pracownik Biura Projektów Uczelni. 

Członek International Project Management Association Polska; certyfikowany kierownik projektów – IPMA C (Certified Project Manager) oraz Prince (PRINCE2 Foundation oraz Practitioner), dyplomy ukończenia szkoleń zarządzania projektami w oparciu o PMI-PMBoK; akredytowany Konsultant Funduszy Europejskich. Zarządzający projektami międzynarodowymi, infrastrukturalnymi oraz projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Asesor Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.