STUDIA PODYPLOMOWE / Zarządzanie

Zarządzanie projektami

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

CZAS TRWANIA STUDIÓW

192 godz.

2 semestry

CZESNE

2 300 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 80% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024

Przekonaj się, jak skutecznie zarządzać projektami, tak by zawsze kończyły się sukcesem! Studia na kierunku Zarządzanie projektami odkryją przed Tobą tajniki wiedzy i umiejętności zarządzania!

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU

Studia prowadzone pod patronatem

PMI

Słuchacze studiów podyplomowych zdobędą wiedzę i kompetencje z zakresu zarządzania projektami. Warsztatowa formuła zajęć pozwoli na doskonalenie umiejętności praktycznego zastosowania metod i narzędzi ZP w codziennej pracy projektowej.

Program studiów oraz warsztatowa formuła zajęć zostały tak skomponowane, abyś w czasie edukacji udoskonalił swoje umiejętności praktycznego zastosowania metod i narzędzi zarządzania projektami w codziennej pracy. Studia przeprowadzą Cię przez kolejne fazy cyklu życia projektu. Poznasz typowe narzędzia i popularne rozwiązania informatyczne, które kompleksowo wspomagają pracę kierowników projektów. Ponadto położyliśmy duży nacisk na prezentację współczesnych trendów w zarządzaniu projektami m.in. takich jak metodyki zwinne, zrównoważony rozwój, modele dojrzałości projektowej.

Studia prowadzimy pod patronatem i we współpracy z PMI – Project Management Institute. PMI to jedna z największych na świecie organizacji promujących dobre praktyki w zarządzaniu projektami.


Adresat studiów Zarządzanie projektami

 • osoby pracujące na stanowiskach związanych z kierowaniem projektami,
 • osoby pragnące dokształcić się w dziedzinie zarządzania projektami.

Absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Wybrane przedmioty

 • Definiowanie projektu
 • Interesariusze w projekcie
 • Dojrzałość projektowa organizacji
 • Planowanie projektu
 • Analiza finansowa i ekonomiczna projektu
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Systemy i narzędzia informatyczne w projektach
 • Realizacja, monitorowanie i zamknięcie projektu
 • Techniki pracy zespołowej
 • Przywództwo i motywowanie
 • Metodyki zwinne – wprowadzenie
 • Raportowanie i prezentacja danych projektowych
 • Zrównoważone zarządzanie projektami
 • Gra symulacyjna z zarządzania projektami

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Wstęp do zarządzania projektami

8

podstawowe pojęcia: projekt i zarządzanie projektami (ZP),
cykl życia projektu i produktu,
modele organizacji zespołu projektowego,
przegląd popularnych standardów i metodyk ZP (np. PMI, PRINCE2, Agile, PCM, PRiSM, IPMA),

Definiowanie projektu

12

identyfikacja potrzeby realizacji projektu,
określanie celów projektu w różnych horyzontach czasowych,
identyfikacja wymagań projektowych (wg standardu BABOK),
zastosowanie Design Thinking w definiowaniu projektów.

Interesariusze w projekcie

8

identyfikacja interesariuszy,
analiza interesariuszy
strategie zarządzania interesariuszami
komunikacja z interesariuszami,

Dojrzałosć projektowa organizacji

8

dojrzałość projektowa i jej poziomy,
modele dojrzałości projektowej organizacji,
podejście systemowe w zarządzaniu projektami – projekt w organizacji, programy i portfele
wdrażanie zarządzania projektami w organizacji.

Planowanie projektu

32

tworzenie struktury podziału zadań (WBS),
tworzenie harmonogramu projektu,
metoda ścieżki krytycznej i łańcucha krytycznego,
formy prezentacji harmonogramu projektu (wykres Gantta, roadmapy)
planowanie zasobów w projekcie.

Analiza finansowa i ekonomiczna projektu

12

budżet projektu i modele finansowania projektów,
narzędzia oceny efektywności finansowej (NPV; IRR),
analiza ekonomiczna projektu, bilans kosztów i korzyści.
tworzenie uzasadnienia biznesowego projektu,

Zarządzanie ryzykiem

8

pojęcie ryzyka w projektach,
model zarządzania ryzykiem,
analiza ryzyka i wybór reakcji na ryzyko.

Systemy i narzędzia informatyczne w projektach

8

rola systemów IT w projektach,
przegląd wybranych narzędzi IT wspomagające zarządzanie projektami (Jira, MS Project, Trello, Slack, Asana)

Realizacja, monitorowanie i zamknięcie projektu

32

organizacja pracy zespołu projektowego,
zarządzanie dostawcami,
metod monitorowania w różnych typach projektów (np. kamienie milowe, Earned Value, metryki w metodykach zwinnych),
zmiany w projektach,
zarządzanie dokumentacją projektu
zamykanie projektu; retrospekcja

Techniki pracy zespołowej

16

fazy budowania zespołu projektowego
role zespołowe a typy osobowości,
komunikacja w zespole projektowym,
przygotowanie i prowadzenie spotkań zespołu projektowego,
facylitacja pracy zespołów projektowych

Przywództwo i motywowanie

8

kierownik, lider, przywódca,
asertywność i odporność psychiczna w pracy kierownika zespołu,
podejmowanie decyzji,
motywowanie zespołu,
zarządzanie konfliktem.

Metodyki zwinne - wprowadzenie

16

najlepsze praktyki manifestu Agile,
porównanie metodyk „tradycyjnych” i zwinnych,
prowadzenie projektu metodyką zwinną (warsztat z wykorzystaniem Jira).

Raportowanie i prezentacja danych projektowych

8

przygotowanie danych do analizy,
techniki i dobre praktyki graficznego prezentowania danych,
dashboarding – raportowanie na potrzeby podejmowania decyzji w projektach

Zrównoważone zarządzanie projektami

8

kontekst: Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG 2030);
Green Project Management (GPM): 6 zasad zrównoważonego zarządzania projektami, Standard P5, metodyka PRiSM,
raportowanie ESG (Environmental, Social, Governance) – wprowadzenie.

Gra symulacyjna z zarządzania projektami

8

symulacja planowania i realizacji projektu z wykorzystaniem dedykowanej gry planszowej lub gry on-line

RAZEM:

192

OPINIA OPIEKUNA KIERUNKU

Zarządzanie projektami

Jeśli interesujesz się profesjonalnym prowadzeniem i koordynacją projektów w różnych branżach, ten kierunek jest dla Ciebie! To nie tylko zdobycie solidnej wiedzy teoretycznej z zakresu metodologii zarządzania projektami, ale także nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do skutecznego planowania, realizacji i kontrolowania projektów. Kierunek ten oferuje kompleksowe narzędzia, które pozwalają efektywnie zarządzać zasobami, harmonogramem oraz ryzykiem w projekcie.

Wykonywanie działań w obszarze zarządzania projektami może być fascynujące i satysfakcjonujące ze względu na różnorodność wyzwań oraz możliwość wpływania na wyniki i osiągnięcia. Osoby pracujące w tej dziedzinie mają szansę nie tylko realizować innowacyjne projekty, ale także skutecznie współpracować z różnymi zespołami, prowadzić negocjacje i osiągać cele biznesowe. Zarządzanie projektami umożliwia także rozwój umiejętności przywódczych, kreatywność w rozwiązywaniu problemów oraz adaptacyjność w dynamicznym środowisku biznesowym.

Grzegorz karpiuk

Grzegorz Karpiuk

Współautor i współrealizator kilkunastu projektów krajowych i międzynarodowych. Kierownik Zespołu Projektowego WSIiZ, wspomagającego pracowników Uczelni w przygotowywaniu projektów finansowanych głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

DLACZEGO TEN KIERUNEK?

Opinie absolwentów
  • Merytoryczne przygotowanie wykładowców jest na wysokim poziomie, co pozwala pozyskać wiedzę teoretyczną i praktyczną potrzebną w zawodzie. Ogólna atmosfera oraz organizacja zajęć również na wysokim poziomie. Studia godne polecenia.
   Magdalena Wajda
  • Polecam! Praktyczna wiedza, wykwalifikowana kadra, pełen profesjonalizm.
   Monika Zając
  • Praktyczne podejście do przekazywanej wiedzy; prace przy PC – laboratoria – wiedza praktyczna; ćwiczenia w grupach, przejrzyste materiały dostępne na Drop Boxie.
   Karol Pinzuł
  • Bardzo praktyczne studia, prowadzone w ciekawy sposób.
   Anna Radzik
  • Pozytywnie oceniam studia podyplomowe z Zarządzania Projektami. Duża dawka informacji teoretycznych poparta wieloma godzinami praktyki. Świetna kadra – otwarta na słuchacza i potrzeby grupy. Wiedza i umiejętności przydatne nie tylko w zarządzaniu projektami.
   Małgorzata Kulig
  • Profesjonalne podejście do słuchacza, ciekawe prowadzenia zajęć oraz zakres wykładowych tematów adekwatny do stawianych wymagań – tak mogę ocenić studia podyplomowe na WSIiZ. Zdecydowanie polecę innym ten kierunek na tej uczelni.
   Grzegorz Koziołek
  • Wysoko oceniam studia Zarządzania Projektami. Dają pełny obraz potrzebnych działań i schematów niezbędnych do zaplanowania projektu w sposób który gwarantuje osiągnięcie celu i uzyskanie najlepszych rezultatów. Zajęcia podane są w prostej i łatwej do zrozumienia formie. Praktyczne ćwiczenia umożliwiają zrozumienie zagadnień teoretycznych. Dziękuję.  
   Margaryta Mazurchuk
  • Wykładowcy podchodzą do każdego indywidualnie jeśli wymaga tego sytuacja i wracają do niejasnych tematów. Studia bezstresowe, dające możliwości na rynku pracy dzięki szerokiej gamie przedmiotów, także przydatnych w codziennym życiu.
   Michał Żychowski
  • Kierunek studiów podyplomowych jest szczególnie godny polecenia z powodu formy  w jakiej prowadzona jest większość zajęć (warsztaty) przez wykładowców, którzy  posiadają nie tylko doświadczenie w zarządzaniu projektami, ale również potrafią przekazać swoją wiedzę w interesujący sposób.
   Jolanta Bienasz
  • Studia na kierunku Zarządzanie Projektami w 100% odpowiedziały na moje oczekiwania. Zarówno organizacja, poziom merytoryczny, jakość i sposób przekazanej wiedzy przez wykładowców były na najwyższym poziomie.
   Agata Kaczor
  • Ogólna ocena pozytywna. Bardzo fajne studia podyplomowe prowadzone w ciekawy sposób w formie wykładów oraz przede wszystkim warsztatów. Kadra prowadząca podchodząca do zajęć bardzo rzetelnie i przygotowana. Poza tym bardzo fajna atmosfera na zajęciach warsztatowych w których każdy był zaangażowany.
   Wojciech Kogut
  • Tematyka zajęć poruszała różne aspekty zarządzania projektami przydatne dla osób pracujących w projektach jak i tych, którzy dopiero poznają koncepcje zarządzania projektami.
   Karolina Rałowska

WYBIERZ KIERUNEK

Zarządzanie projektami

CZAS TRWANIA STUDIÓW

192 godz.

2 semestry

CZESNE

2 300 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 80% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024