KADRA / TRENERZY

dr inż. Jacek Jakieła

Jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej, którą ukończył na kierunku „Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem”. Stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie informatyka i specjalności inżynieria oprogramowania uzyskał na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej.

W ramach działalności dydaktycznej zajmuje się prowadzeniem zajęć o tematyce związanej z biznesem elektronicznym, analityką biznesową, analizą i projektowaniem informatycznych systemów zarządzania, bazami danych oraz technologiami agentowymi.

Jest autorem lub współautorem wielu opracowań dydaktycznych dla informatycznych i ekonomicznych kierunków studiów, m. in. warsztatów „4C of e Business”, przewodnika dla przedsiębiorców „e Biznes dla MŚP. Korzystanie z innowacji w biznesie” oraz podręcznika „Bazy danych. Przewodnik architekta informacji”. Jest również odpowiedzialny za program IT Academy, którego celem jest wzbogacanie treści dydaktycznych o materiały dotyczące najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych, opracowanych przez firmę Microsoft oraz specjalność „Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem”, w ramach której kształceni są analitycy biznesowi i analitycy informatycznych systemów zarządzania.

Dr Jacek Jakieła jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Association for Computing Machinery oraz IEEE.