STUDIA PODYPLOMOWE / Informatyka, Specjalistyczne

User Experience (UX)

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

CZAS TRWANIA STUDIÓW

160 godz.

2 semestry

CZESNE

2 900 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 80% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024

Zdobądź wykształcenie w zawodzie przyszłości, zostań specjalistą z zakresu User Experience (UX)

UX, czyli User Experience, to nowy obszar badań i zainteresowania osób, zajmujących się działalnością w sieci. Specjaliści ds. UX odgrywają kluczową rolę w projektowaniu i wdrażaniu produktów interaktywnych, m.in. systemów webowych, aplikacji mobilnych, systemów dla urządzeń ubieralnych Wearables (np. SmartWatch), a także innych rozwiązań z kategorii internet rzeczy (Internet of Things). Osoby zajmujące się User Experience są odpowiedzialne za całość wrażeń doświadczanych podczas korzystania z produktu interaktywnego, co istotnie zwiększa satysfakcję konsumenta oraz prawdopodobieństwo sukcesu rynkowego produktu.

Program studiów i treści zajęć zostały opracowane w oparciu o model doświadczenia użytkownika, który uwzględnia 5 kluczowych warstw:

 • warstwa strategii,
 • warstwa zakresu (wymagania wobec produktu interaktywnego – funkcje oraz treści),
 • warstwa struktury (architektura informacji, logika interakcji użytkownika z produktem),
 • warstwa szkieletu (nawigacja, dobór i rozmieszczenie elementów interfejsu użytkownika),
 • warstwa powierzchni (kolorystyka, grafika, typografia).

Studia mają charakter praktyczny. Oprócz zajęć dydaktycznych słuchacze realizują zadania projektowe od koncepcji do prototypu rozwiązania w 3-4 osobowych zespołach. Postępy projektu są konsultowane w ramach godzin projektowych z wykładowcami – mentorami odpowiedzialnymi za poszczególne bloki tematyczne studiów.


Adresat studiów podyplomowych User Experience

 • osoby, które chcą od podstaw wykształcić się jako specjalista ds. User Experience.

Absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Wybrane przedmioty

 • Analiza biznesowa oraz planowanie strategii produktu cyfrowego
 • Cyberpsychologia zachowań konsumenckich – psychologiczne aspekty UX
 • Projektowanie treści i Webwriting/Copywriting
 • Projektowanie architektury informacji i interakcji
 • Projektowanie graficzne produktów cyfrowych
 • Prototypowanie rozwiązań interaktywnych
 • Badania użyteczności
 • Podstawy zarządzania projektami produktów cyfrowych
 • User Experience – praktyka komunikacji z klientem

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Analiza biznesowa oraz planowanie strategii produktu cyfrowego

28

Obszary wiedzowe analizy biznesowej
Role w zespole, wymagane umiejętności oraz typowe zadania
Analiza strategiczna przedsięwzięcia
Metody i techniki planowania i projektowania elementów strategii produktu:

prototypowanie modelu biznesowego,
tworzenie profili użytkowników,
projektowanie propozycji wartości,
formułowanie wizji rozwiązania.
Wydobywanie i specyfikacja wymagań
Zarządzanie wymaganiami produktu

Cyberpsychologia zachowań konsumenckich - psychologiczne aspekty UX

20

(w tym 4h projektów)

Dlaczego cyberpsychologia jest podstawą projektowania user experience?
Co to są pozytywne systemy hybrydowe i jaki mają związek z pozytywną technologią?
Jak typowy użytkownik rozumie sztuczną inteligencję i systemy na niej oparte?
Jakie przekonania użytkowników wpływają na awersję wobec algorytmów?
Jak precyzować potrzeby użytkowników (wymiar komfortu i użyteczności)?
Jakie znaczenie ma humanoidalność systemów na poziomie ucieleśnienia, funkcji, ról i intencji?
W jakich wymiarach innowacje powinny poprawiać jakość życia użytkowników?
Jak właściwie stosować metodologię badań na etapie projektowania i oceny rozwiązań?

Projektowanie treści i Webwriting/Copywriting

16

(w tym 4h projektów)

Rola komunikacji a rola treści w rzeczywistości interaktywnej
Notatka, artykuł, blog i karta produktu – różne formaty treści w cyfrowej komunikacji
Poznawanie potrzeb komunikacyjnych – konsumenckich oraz wewnątrz projektowych
Planowanie , projektowanie i tworzenie treści oraz ich czas i miejsce w procesie projektowym
Jak skutecznie oddziaływać na odbiorcę, czyli komunikacja perswazyjna
Dobór narzędzi, formatów i treści dla realizacji konkretnych zadań i celów projektowych
Trudności i ograniczenia w komunikacji oraz ewaluacja skuteczności treści
Content marketing – jak go realizować w praktyce i dlaczego jest tak ważny
SEO Copywriting jako specyficzna odmiana treści

Projektowanie architektury informacji i interakcji

16

(4h projektów)

Istota oraz rola architektury informacji w projektach produktów interaktywnych.
Typowe zadania i artefakty tworzone przez architekta informacji.
Anatomia architektury informacji.
Systemy organizacji, etykietowania, nawigacji, wyszukiwania.
Strategia architektury informacji.
Planowanie i realizacja badań.
Dokumentowanie architektury informacji.
Planowanie i projektowanie interakcji.
Projektowanie nawigacji.

Projektowanie graficzne produktów cyfrowych

20

Psychofizjologia widzenia w projektowaniu interfejsów produktów interaktywnych:
kanony projektowania,
formy niemożliwe,
kamuflaż,
figura i tło,
słowo i obraz,
przenikanie.
Podstawy projektowania z użyciem grafiki wektorowej i rastrowej na potrzeby produktów interaktywnych:
layout,
kompozycja,
forma i funkcja,
fotografia,
typografia

Prototypowanie rozwiązań interaktywnych

25

(w tym 5h projektów) 

Rola prototypowania w cyklu wytwórczym produktów interaktywnych.
Typy prototypów.
Prototypowanie „papierowe”.
Prototypowanie w formie szkieletów i makiet elektronicznych.
Tworzenie interaktywnych prototypów w środowisku programowym.
Przygotowywanie specyfikacji w oparciu o prototypy

Badania użyteczności

25

(w tym 5h projektów) 

Istota badań użyteczności.
Miejsce badań w cyklu wytwórczym.
Kategorie badań użyteczności.
Metody, techniki i narzędzia badawcze.
Dobór i planowanie badań.
Rekrutacja badanych.
Dobre praktyki prowadzenia badań użyteczności
Opracowywanie wyników i ich wykorzystanie w procesie projektowania i ulepszania produktów cyfrowych
Dokumentowanie wyników badań

Podstawy zarządzania projektami produktów cyfrowych

20

Specyfika projektów produktów cyfrowych.
Metodyki zarządzania projektami.
Etapy w projekcie, role i artefakty projektowe.
Metody i techniki nadawania priorytetów.
Metody i techniki szacowania pracochłonności.
Planowanie wydania produktu.
Planowanie sprintów.
Komunikacja planowa w projekcie – typy, cele i struktura spotkań.

User Experience - praktyka komunikacji z klientem

20

(w tym 8h projektów)

RAZEM:

190

OPINIA OPIEKUNA KIERUNKU

User Experience (UX)

Korzystanie z stron internetowych, aplikacji na telefony czy komputery, a także używanie urządzeń interaktywnych stało się nieodłącznym elementem codzienności każdego z nas. Z tego powodu zawód specjalisty ds. UX z roku na rok staje się coraz to popularniejszy. UX, czyli User Experience, to zbiór doświadczeń, jakie towarzyszą użytkownikowi produktu cyfrowego.

W związku z informatyzacją i ucyfrowieniem każdego aspektu naszego życia, zawód ten stał się niezwykle potrzebny. Dzięki specjalistom ds. UX użytkowanie aplikacji czy stron internetowych jest o wiele przyjemniejsze oraz łatwiejsze. Osoba, pracująca w branży UX, zajmuje się analizowaniem produktu cyfrowego pod kątem jego funkcjonalności oraz wygody stosowania. Uwagi i spostrzeżenia specjalisty są następnie implementowane przez grafików i programistów, z którymi ściśle współpracuje.

Praca na stanowisku UX designera to połączenie pasji do technologii oraz psychologii. Osoba, pragnąca realizować się w tej dziedzinie, powinna być obeznana z nowinkami technologicznymi, ale również mieć wiedzę na temat samych użytkowników. Ponadto zawód specjalisty ds. UX wymaga poczucia estetyki, skrupulatności oraz umiejętności zrozumienia potrzeb odbiorcy.

dr inż. Jacek Jakieła

Specjalista z obszaru analityki biznesowej, analizy i projektowania informatycznych systemów zarządzania, baz danych oraz technologii agentowych.

DLACZEGO TEN KIERUNEK?

Opinie absolwentów

WYBIERZ KIERUNEK

User Experience (UX)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

160 godz.

2 semestry

CZESNE

2 900 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 80% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024