STUDIA PODYPLOMOWE / Informatyka

Tester oprogramowania

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

CZAS TRWANIA STUDIÓW

161 godz.

2 semestry

CZESNE

3 100 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 80% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024

Studia Tester Oprogramowania to idealny start dla tych, którzy chcą rozpocząć karierę w obszarze informatyki i programowania!

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU

Studia prowadzone pod patronatem

SoftSystem

W czasie studiów zostaną Ci przedstawione kluczowe techniki związane z planowaniem testów oprogramowania. Program studiów został stworzony w oparciu o przykłady i praktyczne zagadnienia. Ponadto bierze on pod uwagę specyfikę pracy zarówno w zespołach pracujących według metodyk klasycznych, jak i według metodyk zwinnych.

Zakres studiów obejmuje także automatyzację i prowadzenie testów oprogramowania dla urządzeń mobilnych. Zostaną również przekazane najważniejsze kompetencje miękkie związane z pracą testerów w zespołach projektowych. Oprócz zajęć dydaktycznych uczestnicy rozwiązują zadania projektowe indywidualne lub w grupach. Twoje umiejętności praktyczne zostaną także rozwinięte, dzięki wizycie i zajęciom w siedzibie firmy SoftSystem, która odbędzie się w II semestrze.


Adresat studiów podyplomowych

 • osoby, których silną stroną jest analityczne i logiczne myślenie, interesują się technologiami IT, nie pracowały jeszcze w zespołach wytwarzających oprogramowanie, ale planują zawodowo zajmować się profesjonalnym prowadzeniem testów oprogramowania.
 • członkowie zespołów projektowych pracujących według metodyk klasycznych lub zwinnych,
 • programiści, analitycy, wdrożeniowcy i serwisanci oprogramowania, którzy chcą podnosić swoje kompetencje w zakresie jakości oprogramowania i prowadzenia testów w zespołach roboczych.

Absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
 • Dyplom wydany przez SoftSystem

Wybrane przedmioty

 • Metody wytwórcze oprogramowania
 • Rola testera oprogramowania w realizacji projektów oprogramowania
 • Planowanie testowania oprogramowania
 • Organizacja środowiska testowania oprogramowania
 • Automatyzacja testów
 • Testowanie aplikacji dla urządzeń mobilnych
 • Dobre praktyki w testowaniu oprogramowania
 • Wybrane elementy zarządzania w projektach IT
 • Podstawy cyberbezpieczeństwa

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Metody wytwórcze oprogramowania

8

Cykl życia projektu IT.
Metodyki wytwarzania oprogramowania.
Analiza i specyfikacja wymagań w metodykach klasycznych.
Charakterystyka lekkich metodyk wytwórczych.
Role i zadania w zespołach wytwarzających oprogramowanie

Wprowadzenie do testowania oprogramowania

16

Proces testowania oprogramowania, kluczowe pojęcia.
Poziomy i rodzaje testów oprogramowania.
Metoda czarnej skrzynki.
Metoda białej skrzynki.
Weryfikacja i walidacja oprogramowania.

Rola testera oprogramowania w realizacji projektów oprogramowania

12

Statyczne techniki testowania.
Testy w zespołach pracujących w oparciu o zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania.
Zaangażowanie testera w projektowaniu, wytwarzaniu, wdrażaniu i serwisowaniu oprogramowania.

Planowanie testowania oprogramowania

12

Dobór rodzajów testów do metodyki wytwarzania oprogramowania
Definicja zakresu i sposobu realizacji testów.
Projektowanie testów.
Harmonogramowanie testów.
Czynniki ryzyka w testowaniu.
Doskonalenie procesu testowania

Organizacja środowiska testowania oprogramowania

24

(w tym 8h projektów)

Narzędzia wspierające pracę zespołów projektujących, wytwarzających, wdrażających i serwisujących oprogramowanie.
Praca z repozytorium kodu.
Maszyny fizyczne i wirtualne w testach oprogramowania.

Podstawy cyberbezpieczeństwa

8

Klasyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa systemów informatycznych.
Budowa i wdrażanie polityki bezpieczeństwa w zakresie testowanych rozwiązań.
Zarządzanie dostępem do danych i przepływem informacji.
Bezpieczne metody autoryzacji użytkownika, schematy autoryzacji, klucze sprzętowe, autoryzacja w oparciu o biometrię behawioralną.
Eliminowanie skutków oraz profilaktyka zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych polegających na nieuprawnionym dostępie do danych lub ich zniszczeniu.
Zasady działania infrastruktury klucza publicznego, podpis elektroniczny, protokoły szyfrujące.
Bezpieczeństwo przechowywania danych na nośnikach, bezpieczne kanały komunikacyjne, szyfrowanie end to end.

Automatyzacja testów

53

(w tym 16h projektów)

Idea prowadzenia testów aplikacji mobilnych.
Konfiguracja testów automatycznych.
Przygotowanie scenariuszy testów automatycznych i prowadzenie testów.
Automatyzacja testów dla realizacji testów wydajnościowych i bezpieczeństwa oprogramowania.
Wizyta studyjna (5h) w siedzibie firmy SoftSystem

Testowanie aplikacji dla urządzeń mobilnych

20

(w tym 12h projektów)

Specyfika prowadzenia testów aplikacji mobilnych.
Środowisko testowania aplikacji dla urządzeń mobilnych.
Wytyczne i dobre praktyki prowadzenia testów aplikacji dla urządzeń mobilnych

Dobre praktyki w testowaniu oprogramowania

16

(w tym 8h projektów)

Prowadzenie testów i dokumentacja.
Śledzenie i dokumentacja zmian.
Śledzenie błędów i raportowanie.
Testowanie w środowisku rozproszonym.

Wybrane elementy zarządzania w projektach IT

24

Kluczowe wskaźniki efektywności w projektach IT.
Jakość w projektach IT.
Ryzyko w projektach IT.
Zarządzanie zmianą.
Ścieżka kariery zawodowej testera oprogramowania.

Testerzy w zespołach roboczych

12

Zespołowość w projektach IT
Rozszerzona odpowiedzialność testera wobec interesariuszy projektu
Motywowanie.
Ustalanie i komunikowanie celów.
Efektywna komunikacja w zespole.
Radzenie sobie w trudnych sytuacjach.
Rozwiązywanie konfliktów.

RAZEM:

205

OPINIA OPIEKUNA KIERUNKU

Tester oprogramowania

W programie Studiów na kierunku Tester oprogramowania znajdują się przede wszystkim zajęcia praktyczne, które wdrażają słuchaczy w praktyczne zagadnienia pracy testera oraz systematyzują wiedzę w zakresie organizacji i prowadzenia testów oprogramowania.

Oddzielne bloki zajęć zostały poświęcone testowaniu aplikacji dla urządzeń mobilnych oraz wprowadzenie do automatyzacji testów. Program obejmuje zagadnienia z zakresu certyfikatu ISTQB co ułatwia chętnym zdanie tego egzaminu.

Zajęcia prowadzą praktycy z wieloletnim doświadczeniem w pracy w firmach IT – słuchacze mają kontakt z osobami, które na co dzień uczestniczą w realizacji projektów software-owych. W trakcie zajęć słuchacze korzystają z takiego oprogramowania, z którym zetkną się w trakcie pracy. Dzięki dużej ilości zadań projektowych jeszcze w trakcie studiów słuchacze mogą praktycznie doświadczyć tego, jak realnie wygląda praca testera.

DLACZEGO TEN KIERUNEK?

Opinie absolwentów
  • Zajęcia o wymiarze praktycznym, przydatne w późniejszej pracy, bardzo pomocne w przygotowaniu do egzaminu ISTQB.
   Marzena Piechocińska-Ciebiera
  • Polecam ten kierunek ponieważ nauczyłam się przeprowadzać testy różnymi technikami, raportować wykryte nieprawidłowości oraz współpracować z zespołami analityków, projektantów i programistów.
   Magdalena Borcz
  • Bardzo dobrze przeprowadzone zajęcia, dużo przydatnych informacji, bardzo sympatyczni i wyrozumiali prowadzący.
   Agnieszka Łukasik
  • Wzorowa praca dziekanatu CSP, prowadzący zajęcia są doświadczonymi fachowcami znającymi tematykę nie tylko od strony teoretycznej, ale przede wszystkim od strony praktycznej.
   Robert Burzymowski
  • Bardzo dobra organizacja studiów. Udało mi się zdobyć pracę w nowo wyuczonym zawodzie. Polecam.
   Agnieszka

WYBIERZ KIERUNEK

Tester oprogramowania

CZAS TRWANIA STUDIÓW

161 godz.

2 semestry

CZESNE

3 100 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 80% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024