Artur Chmaj - opiekun merytoryczny kierunku Finanse, rachunkowość zarządcza i controlling

KADRA / TRENERZY

Artur Chmaj

Specjalista ds. finansów przedsiębiorstw i analizy ekonomiczno-finansowej. Wykładowca akademicki, autor i współautor biznesplanów, analiz finansowych, planów strategicznych, programów naprawczych, planów restrukturyzacji, aplikacji dot. pozyskania źródeł finansowania przez przedsiębiorstwa oraz publikacji i skryptów akademickich. Praktyk biznesu – prezes, członek zarządów i rad nadzorczych oraz likwidator spółek prawa handlowego.

W Uczelni pełni funkcję Dyrektora Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości, specjalizującego się w usługach konsultingowych oraz kreowaniu przedsiębiorczości akademickiej i wspieraniu start-up’ów.