ROLNICTWO PROŚRODOWISKOWE – NOWY KIERUNEK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Jak zorganizować dochodowy agrobiznes na długie lata korzystny dla człowieka i przyrody.

Od października br planujemy uruchomienie nowego kierunku studiów podyplomowych Rolnictwo Prośrodowiskowe. Zajęcia na studiach będą trwały 2 semestry i prowadzone będą przez wykładowców uczelni oraz zaproszonych specjalistów. Słuchacze zapoznają się z nowym spojrzeniem na rolnictwo – jako działalność umożliwiającą zwiększenie niezależności finansowej i samowystarczalności żywieniowej, jednocześnie wspierającą ekosystemy terenów rolnych i przyczyniającą się do zwiększenia różnorodności biologicznej na tych obszarach. Rolnictwo stanowi jedną z gałęzi gospodarki, która w swojej obecnej przemysłowej formie szczególnie przyczynia się do zachwiania równowagi ekosystemowej i pogarszania jakości życia i zdrowia ludzi. Właściwie realizowane może jednakże stać się kluczowym elementem w procesie zapobiegania skutkom zmian klimatu.

Studia adresowane są do wszystkich osób zainteresowanych życiem na wsi i możliwościami czerpania zysków z prowadzenia dochodowego gospodarstwa rolnego mającego pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

Program studiów będzie skoncentrowany na następujących zagadnieniach:

  • Wyzwania cywilizacyjne – środowisko, społeczeństwo, gospodarka
  • Żywność a zdrowie człowieka
  • Gleboznawstwo i elementy agrometeorologii
  • Botanika rolna
  • Chów i hodowla zwierząt
  • Zarządzanie gospodarstwem rolnym
  • Prawne aspekty prowadzenia działalności rolniczej
  • Rozwój produktów i usług rolnych
  • Marketing produktów i usług
  • Prośrodowiskowe technologie i innowacje

Szczegółowe informacje i zapisy będą dostępne od czerwca 2024 r. na naszej stronie internetowej

AKTUALNOŚCI