ZAKOŃCZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ARCHITEKTURA WNĘTRZ I DESIGN

Dwa lata temu uruchomiliśmy studia podyplomowe z zakresu Architektury Wnętrz. Cieszy nas, że kierunek spotyka się z rosnącym zainteresowaniem słuchaczy. Początkiem lipca uczestnicy drugiej edycji tych studiów z sukcesem zdali egzamin końcowy.

Na potrzeby egzaminu każdy z naszych słuchaczy przygotował projekt architektoniczny wybranego przez siebie wnętrza. Egzaminatorzy, doświadczeni architekci, wspólnie z autorami projektów mogli omówić jego zalety oraz udzielali podpowiedzi jakie poprawki wprowadzić, aby projekt był jak najbardziej użyteczny.

AKTUALNOŚCI