KADRA / TRENERZY

dr Barbara Przywara

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii (Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno – Historyczny rok 2009), magister socjologii (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Wydział Socjologiczno – Historyczny, rok 1998). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: psychospołecznych aspektów Internetu i nowych mediów, a także procesów mediatyzacji różnych sfer życia. Autorka wielu ekspertyz, raportów badawczych, autorskich kursów i warsztatów.

W latach 2002-2016 Kierownik Zespołu ds. Badania Potrzeb WSIiZ, prowadzącego badania socjologiczne, marketingowe, ewaluacyjne, analizy związane z jakością kształcenia, a także projekty komercyjne. Specjalista ds. metodologii i realizacji badań społecznych oraz ewaluacji w wielu projektach. W latach 1995-2001 współpracownik Radia Via w Rzeszowie. Obecnie prowadzi wraz z mężem autorską, cykliczną audycję muzyczną – Muzykologia (soboty, 21:30). Wielokrotnie gościła jako ekspert na antenie Polskiego Radia Rzeszów, Radia Via, w programach publicystycznych i informacyjnych TVP3 Rzeszów oraz na łamach lokalnej prasy.

Wykładowca na studiach podyplomowych. Trener umiejętności miękkich w zakresie komunikacji interpersonalnej, negocjacji w biznesie, budowania zespołu, autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz pracy zespołowej.