STUDIA PODYPLOMOWE / Informatyka, Zarządzanie

Zintegrowane systemy zarządzania SAP S/4HANA

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

CZAS TRWANIA STUDIÓW

192 godz.

2 semestry

CZESNE

4 400 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 90% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024

Planujesz wdrożyć system firmy SAP lub korzystasz już z niego? Poznaj praktycznie wykorzystanie oprogramowania SAP S/4HANA

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU

W czasie studiów poznasz koncepcje zintegrowanych systemów zarządzania oraz ich praktyczne wykorzystanie w oparciu o oprogramowanie SAP S/4HANA. System ten wykorzystywany jest w wielu instytucjach oraz jednostkach gospodarczych różnej wielkości, także przy uwzględnieniu środowiska e-Biznesu. Producent oprogramowania – firma SAP – posiada najwyższy w skali globalnej poziom sprzedaży. Jednocześnie ponosi najwyższe nakłady (wg Gartner Group) na prace badawczo-rozwojowe spośród wszystkich producentów systemów zintegrowanego zarządzania klasy ERP na świecie.

Ze względu na praktyczny charakter zajęć, grupa szkoleniowa liczy nie więcej niż 25 osób.


Adresat studiów Zintegrowane systemy zarządzania SAP S/4HANA

 • pracownicy, kadra kierownicza i menedżerowie, którzy planują wdrożenie lub korzystają już z systemu firmy SAP, a w szczególności SAP S/4HANA.

Absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Wybrane przedmioty

 • Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP
 • SAP S/4HANA – przegląd
 • Wprowadzenie do administracji systemem SAP S/4HANA
 • SAP Business Intelligence (SAC)
 • SAP S/4HANA – moduł PS (Project System)
 • SAP S/4HANA – moduł HR (Human Resources)
 • SAP S/4HANA – moduł MM (Material Management)
 • SAP S/4HANA – moduł PS (Production Planning)
 • SAP S/4HANA – moduł SD (Sales and Distribution)
 • SAP S/4HANA – moduł FI (Finance)
 • SAP S/4HANA – moduł CO (Controlling)
 • Projekt wdrożenia SAP ERP

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP

16

Komputerowo zintegrowane zarządzanie
Analiza i projektowanie systemów informatycznych
Metodyka wdrożenia ZSI
Zarządzanie jakością projektu ERP
Zarządzanie ryzykiem projektu ERP

SAPS/4HANA - przegląd

16

SAP AG - wizytówka firma, pozycja na rynku
Idea łańcucha logistycznego
Inicjatywy internetowe SAP
Metodyka wdrożenia systemy SAP
Zarządzania procesami w SAP
Transformacja ERP do S/4HANA

Wprowadzenie do administracji systemem SAP S/4HANA

8

Platforma SAP S/4HANA
System transportowy – wprowadzenie
Polityka bezpieczeństwa - wprowadzenie,
Koncepcja wspomagania systemu ze strony SAP AG
Urządzenia wyjściowe
Komunikacja z innymi systemami (wymiana danych) – wprowadzenie

SAP Business Intelligence (SAC)

8

SAP Analitycs Cloud – charakterystyka rozwiązania SaaS (Software as a Service)
Obsługa oprogramowania SAC (SAP Analytics Cloud) – przegląd funkcjonalności
Analiza struktur danych – miary, cechy, wskaźniki
SAC Dashboards – kokpity menedżerskie
Modele prognostyczne w SAC z wykorzystaniem Predictive Analysis Library

SAP S/4HANA – moduł PS (Project System)

8

Wprowadzenie do pracy w module PS w SAP S/4HANA
Opracowanie nowego projektu z referencją
Opracowanie nowego projektu bez referencji
Integracja funkcji logistycznych, finansowych, kontrolingowych i projektowych
Planowanie kosztów, budżetowanie i śledzenie w procesie zarządzania projektem
Zarządzanie dokumentami projektowymi
Raportowanie w module PS

SAP S/4HANA – moduł HR (Human Resources)

8

Przegląd funkcjonalności modułu HR w SAP S/4HANA
Ustawienia systemowe dla HR na poziomie "Customizing"
Procesy biznesowe w obszarze Human Resources
Ustawienia systemowe parametrów na poziomie "Master Data"
Dane podstawowe w obszarze Human Resources - kartoteka personalna
Struktura zatrudnienia w analizowanym przedsiębiorstwie

SAP S/4HANA – moduł MM (Material Management)

16

Struktura organizacyjna oraz sposób organizacji danych podstawowych w module MM:
Procesy zakupu materiałów magazynowanych oraz bezpośrednio do zużycia:
Wykorzystanie umów ramowych i danych stałych w zaopatrzeniu :
Rejestracja podstawowych operacji magazynowych:
Obsługa zapasów specjalnych:
Raportowanie:
Realizacja procesu zakupu w SAP S/4HANA:
Ćwiczenia obejmują podstawowy zakres funkcji systemu wspomagających proces zaopatrzenia z wykorzystaniem uprzednio wprowadzonych danych

SAP S/4HANA – moduł PS (Production Planning)

16

Struktura organizacyjna oraz sposób organizacji danych podstawowych w module PP:
Proces planowania produkcji:
Proces realizacji produkcji:
Proces realizacji produkcji seryjnej:
Przegląd zapasów:
Raportowanie – system informacyjny produkcji
Realizacja prostego procesu planowania, produkcji i jej rozliczenia w SAP ERP
Ćwiczenia obejmują podstawowy zakres funkcji systemu wspomagających proces planowania i zarządzania produkcją

SAP S/4HANA – moduł SD (Sales and Distribution)

16

Struktura organizacyjna Sprzedaży i Dystrybucji (SD):
Standardowy proces sprzedaży:
Procedura ustalania cen, cenniki, upusty, narzuty
Proces sprzedaży kontraktowej (Kontrakt, Umowa terminarzowa)
Oferty i zapytania ofertowe, Propozycje produktów, Listy/wykluczenia, Przypisania Klient-Towar
Raporty i statystyki sprzedaży

SAP S/4HANA – moduł FI (Finance)

16

Rachunkowości finansowa w SAP S/4HANA:
Dane podstawowe i księgowania:
Wyświetlanie podstawowych informacji na kontach:
Integracje modułu rachunkowości z innymi modułami systemu:
Procedury automatyczne (wybrane)

SAP S/4HANA – moduł CO (Controlling)

16

Wykorzystanie controllingu w systemie SAP S/4HANA
Obiekty wykorzystywane w controllingu - obsługa danych podstawowych
Transakcje danych rzeczywistych
Planowanie kosztów i przychodów
Raportowanie

Projekt wdrożenia SAP ERP

48

Symulacja projektu wdrożenia SAP S/4HANA na wybranym przykładzie
Obejmuje wszystkie fazy wdrożenia zgodnie z metodyką ASAP
Obejmuje opracowanie: karty projektu; koncepcji biznesowej, wykonanie kastomizacji testowanie, instrukcji stanowiskowych i przygotowanie organizacji do startu produktywnego
Prace projektowe będą realizowane z podziałem na zespoły wdrożeniowe

RAZEM:

192

OPINIA OPIEKUNA KIERUNKU

Zintegrowane systemy zarządzania SAP S/4HANA

Zintegrowane systemy zarządzania SAP ERP  to studia, które pozwalają poznać i zrozumieć na czym polega idea integracji w zarządzaniu współczesną firmą. Realizujemy to na przykładzie systemu informatycznego klasy ERP firmy SAP, wiodącego producenta tego typu systemów na świecie. Dzięki posiadanej przez WSIiZ umowy o współpracy z SAP SE słuchacz ma niemal nieograniczony dostęp do praktycznej wiedzy branżowej, stosowanych rozwiązań we wszystkich modułach i obszarach kastomizacyjnych. W trakcie studiów zapoznajemy się przede wszystkim z programem SAP S/4HANA i jego modułami odzwierciedlającymi potrzeby cyfryzacyjne przedsiębiorstw. Wszystko to przy wsparciu doświadczonej kadry, praktyków realizujących projekty SAP w kraju jak i zagranicą. Nasz słuchacz ma również możliwość wypracowania indywidualnego portfolio w wybranym obszarze zintegrowanego systemu zarządzania. Odbywa się to dzięki realizacji projektów „hands-on” w wybranych modułach oraz prac kastomizacyjnych dokonywanych poprzez symulację projektu wdrożenia systemu SAP ERP.

dr Marian Krupa

Jest ekspertem w zakresie wdrożeń systemów klasy ERP (oprogramowanie firmy SAP).Pełnił rolę kierownika jakości projektu wdrożenia systemu SAP ERP w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

DLACZEGO TEN KIERUNEK?

Opinie absolwentów
  • Studia dają możliwość zdobycia unikalnych i poszukiwanych na rynku umiejętności.
   Szczepan Kwiecień
  • Jako osoba nie mająca doświadczenia w pracy z SAP i pełna obaw na początku mogę śmiało polecić te studia po ich ukończeniu. Te studia są dla wszystkich, którzy już pracują i chcą poszerzyć swoją wiedzę o kolejne moduły. Tego nie uczą w pracy.
   Izabela Maciocha
  • Organizacja administracyjna na wysokim poziomie, kadra kompetentna i bardzo życzliwa. Przyjazna atmosfera panująca podczas zajęć pozwoliła budować między sobą relacje oparte na współpracy i odegrała ważną rolę w podtrzymywaniu poziomu motywacji i podnoszeniu skuteczności nauki. Jestem pod wrażeniem profesjonalizmu i doświadczenia jakim wykazali się prowadzący.
   Agnieszka Dryja
  • Studia pozwalają zdobyć wiedzę oraz umiejętności bardzo pożądane na rynku pracy.
   Tomasz Ciepielowski
  • Profesjonalna kadra, przemyślany plan przedmiotów, otwartość na pytania i problemy studentów, podejście praktyczne, stosowane aktualne narzędzia.
   Mateusz Bryś
  • Studia pozwalają zdobyć wiedzę praktyczną, uczą podejścia systemowego, procesowego do zarządzania.
   Renata Ćwiklicka
  • Zajęcia dobrze zorganizowane. Profesjonalni prowadzący. Dobre pod względem merytorycznym.
   Monika Wańczyk
  • Ciekawe i rzeczowe przedmioty. Bardzo dobre instrukcje laboratoryjne. Wyjątkowi i merytoryczni wykładowcy. Atmosfera i organizacja studiów bardzo doba.
   Adam Kasica
  • Studia bardzo mi się podobały. Uzyskałem wiedzę, która pomoże mi w dalszych etapach kariery.
   Michal Kuźmik
  • Zajęcia na wysokim poziomie merytorycznym, prowadzone przez praktyków w dziedzinie. Zajęcia ciekawe i dają możliwość poznania zagadnień szczegółowych obszaru studiów. Zdobyta wiedza, umiejętności, kontakty dają możliwość rozwoju zawodowego.
   Krzysztof Krupa

WYBIERZ KIERUNEK

Zintegrowane systemy zarządzania SAP S/4HANA

CZAS TRWANIA STUDIÓW

192 godz.

2 semestry

CZESNE

4 400 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 90% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024