KADRA / TRENERZY

dr Marian Krupa

Marian Krupa jest ekspertem w zakresie wdrożeń systemów klasy ERP (oprogramowanie firmy SAP). Pełnił rolę kierownika jakości projektu wdrożenia systemu SAP ERP w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w latach 2007-2012. W dydaktyce SAP specjalizuje się w następujących obszarach: Gospodarka materiałowa, Sprzedaż i dystrybucja, Finanse i kontroling, Project system, Systemy Informowania Kierownictwa, Business Intelligence, projekty kastomizacyjne (SPRO), Projektowanie i optymalizacja procesów w ramach EPC/BPM.

Główne osiągnięcia w zakresie SAP:
  • Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w uznaniu szczególnych osiągnięć w pracy zawodowej (projekt wdrożenia SAP w UJ) za rok 2009/2010 oraz 2011/2012;
  • Autorska prezentacja: „Analiza wskaźnikowa w organizacji sektora publicznego na przykładzie Uniwersytetu Jagiellońskiego” – SAP World Tour, SAP Polska, Sopot 2011.
  • Autorska prezentacja: „Jak zapanować nad rozproszonymi organizacyjnie projektami na przykładzie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie” – SAP World Tour, SAP Polska, Sopot – czerwiec 2010.
  • Autorska prezentacja „Proces masowej weryfikacji konfiguracji systemu SAP ERP na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie” – IV Zlot Technologiczny SAP Polska, Ossa 2009;
  • Ekspertyza nt. „Opinia o technologii eSOA (Enterprise Service Oriented Architecture), stanowiącej podstawę oprogramowania biznesowego firmy SAP”, ekspertyza dla firmy SAP Polska (2009).
  • Referat w j. angielskim „SAP Software Solution in the Contemporary Business Education” zaprezentowany w Zagreb School of Economics and Management, Zagrzeb, Chorwacja 2005 oraz wykłady i warsztaty w j. angielskim “Principles of Material Resource Planning (MRP) at SAP R/3 – SAP Business Simulation Project” w latach 2005-2008.
  • Publikacja ”Customizing at SAP – mySAP Supply Chain Management (Edition 2004)”, International Conference on Mass Customization and Personalization (UITM in Rzeszów, 2004)”.
  • Publikacja „The Internet Initiatives of SAP – In Search of the New Economy” (e-Uniwersytet: Methods and Tools” – University of Information Technology and Management in Rzeszow – 2001),
  • Publikacja „The Supply Chain Management Model in mySAP.com – key factor of success in the New Economy” (artykuł opublikowany w materiałach V Międzynarodowej Konferencji “Total Logistic Management” – Ustroń  2001).