STUDIA PODYPLOMOWE / Specjalistyczne

Zarządzanie w lotnictwie

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

CZAS TRWANIA STUDIÓW

192 godz.

2 semestry

CZESNE

2 400 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 80% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024

Jeżeli wiążesz swoją przyszłość z branżą lotniczą, kierunek Zarządzanie w lotnictwie świetnie rozwinie Twoją wiedzę.

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU

Studia prowadzone pod patronatem

PMA Aviation

Dzięki studiowaniu na kierunku Zarządzanie w lotnictwie zdobędziesz i ugruntujesz swoją wiedzę z zakresu szeroko rozumianej branży lotniczej. W ramach zajęć analizujemy trendy rozwoju branży, przedstawiamy najważniejszych graczy działających bezpośrednio i pośrednio w lotnictwie, ich punkty styku i możliwości współpracy. Studia prowadzimy na bazie sytuacji charakterystycznych dla branży lotniczej, tak abyś jako słuchacz był w stanie analizować przedstawione przykłady i podejmować odpowiednie decyzje biznesowe.

Adresat studiów podyplomowych

 • osoby przygotowujące się do pracy w portach lotniczych, liniach lotniczych, biurach podróży i podmiotach uprawnionych do świadczenia obsługi naziemnej każdego szczebla,
 • osoby rozwijające swoją karierę w szeroko rozumianej branży lotniczej.

Absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Wybrane przedmioty

 • Modele biznesowe linii i portów lotniczych
 • Obsługa naziemna
 • HR w lotnictwie
 • Prawo lotnicze
 • Podstawy zarządzania przestrzenią lotniczą
 • Cargo lotnicze
 • Touroperatorzy
 • Nowe technologie w branży lotniczej
 • Ochrona środowiska w branży lotniczej
 • Prawo zamówień publicznych i pomoc publiczna – wybrane zagadnienia z branży lotniczej
 • Źródła finansowania działalności gospodarczej w lotnictwie
 • Język angielski w branży lotniczej

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Wstęp do zarządzania lotnictwem

16

Branża lotnicza, podstawowe zagadnienia i pojęcia,
Podmioty branży lotniczej,
Zarządzanie portami lotniczymi i liniami lotniczymi,
Charakterystyka infrastruktury lotniczej.

Modele biznesowe linii lotniczych

16

Modele biznesowe linii lotniczych - przykłady
Kluczowi przewoźnicy w historii lotnictwa,
Formy i zasady działalności przewoźników,
Modele sprzedaży prowadzone przez linie lotnicze,
Trendy w branży lotniczej.

Modele biznesowe portów lotniczych

16

Różnice pomiędzy modelami biznesowymi portów lotniczych
Przypadki i przykłady z działalności portów lotniczych,
Trendy rozwojowe portów lotniczych,
Specjalizacje portów lotniczych.

Obsługa naziemna

8

Zadania i zakresy obowiązków agentów obsługi naziemnej,
Trendy w rozwoju obsługi naziemnej,
Infrastruktura i zasoby w obsłudze naziemnej.

HR w lotnictwie

16

Czynnik ludzki w branży lotniczej,
Wybrane zagadnienia zarządzania zasobami ludzkimi w branży lotniczej,
Dobre praktyki w zarządzaniu zasobami ludzkimi w lotnictwie.

Prawo lotnicze

16

Podstawowe pojęcia z zakresu prawa lotniczego,
Organizacje krajowe i międzynarodowe w branży lotniczej odpowiedzialne za legislację i bezpieczeństwo,
Podmioty odpowiedzialne za regulacje rynku lotniczego.

Podstawy zarządzania przestrzenią lotniczą

16

Przestrzeń powietrzna – definicje i pojęcia,
Infrastruktura konieczna do zarządzania przestrzenią powietrzną,
Podmioty odpowiedzialne za zarządzanie przestrzenią powietrzną.

Cargo lotnicze

16

Infrastruktura konieczna przy transporcie towarów,
Podmioty obecne w łańcuchu dostaw,
Najwięksi gracze w sektorze cargo lotniczego,
Procesy i regulacje w transporcie towarów drogą lotniczą.

Touroperatorzy

8

Rola biur podróży w branży lotniczej,
Współpraca z liniami lotniczymi,
Współpraca z portami lotniczymi,
Trendy w rozwoju branży turystycznej.

Nowe technologie w branży lotniczej

8

Regulacje prawno-ekonomiczne i ich wpływ na wprowadzanie cyfrowych technologii w obsłudze pasażerskiej,
Nowe technologie w produkcji i użytkowaniu statków powietrznych,
Transformacja cyfrowa

Ochrona środowiska w branży lotniczej

8

Regulacje środowiskowe,
Redukcja emisji gazów cieplarnianych,
Biopaliwo lotnicze,
Redukcja emisji hałasu.

Wielokulturowość i mobbing

8

Wielokulturowe zespoły
Komunikacja w wielokulturowym zespole
Tworzenie polityki antymobbingowej
Przeciwdziałanie mobbingowi w środowisku pracy

Zarządzanie rozproszonym zespołem

8

Definiowanie celów
Formy i kanały skutecznej komunikacji
Integracja i motywacja zespołu

Prawo zamówień publicznych i pomoc publiczna – wybrane zagadnienia z branży lotniczej

12

Postępowania w trybie zamówień publicznych
Realizacja umów w zamówieniach publicznych
Pomoc publiczna
Test prywatnego inwestora

Źródła finansowania działalności gospodarczej w lotnictwie

8

Wewnętrzne źródła finansowania
Zewnętrzne źródła finansowania: dotacje, kredyt bankowy, akcje i obligacje, leasing, faktoring

Język angielski w branży lotniczej

12

Przedstawienie charakterystycznych formuł i słownictwa funkcjonującego w branży aviation

RAZEM:

192

OPINIA OPIEKUNA KIERUNKU

Zarządzanie w lotnictwie

Lotnictwo jest obecnie jednym z najciekawszych i najdynamiczniej rozwijającym się sektorów biznesu. Praca w nim jest z jednej strony ekscytująca, ale także i wymagająca, ponieważ związana z posiadaniem różnorodnych umiejętności. Dlatego program studiów obejmuje cztery aspekty: komercyjny, techniczny, operacyjny i prawny. Pozwala to naszym słuchaczom na zapoznanie się z podstawami potrzebnymi do funkcjonowania w branży, a także z najnowszymi trendami oraz innowacjami charakterystycznymi dla lotnictwa.

Wartością dodaną studiów jest także możliwość nawiązanie kontaktów z wykładowcami, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach oraz innymi studentami. To świetna okazja do budowania relacji, które mogą być kluczowe dla przyszłej kariery.

Udział w studiach zwiększa więc wydatnie szanse na zatrudnienie w prestiżowych firmach lotniczych lub awans dla tych, którzy już w nich pracują.

Michał Wichrowski

Specjalista strategicznego rozwoju przedsiębiorstw z branży lotniczej – portów lotniczych i linii lotniczych.

DLACZEGO TEN KIERUNEK?

Opinie absolwentów

WYBIERZ KIERUNEK

Zarządzanie w lotnictwie

CZAS TRWANIA STUDIÓW

192 godz.

2 semestry

CZESNE

2 400 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 80% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024