Ewa Podgórska - opiekun merytoryczny kierunku: Doradztwo zawodowe i coaching kariery dla nauczycieli

KADRA / TRENERZY

Ewa Podgórska, EMBA

Ewa Podgórska jest dyplomowanym doradcą zawodowym, absolwentką ekonomii, europeistyki, a także studiów podyplomowych z zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada tytuł certyfikowanego trenera oraz asesora Assessment Center.

Dyrektor Biura Karier WSIiZ, Dyrektor Podkarpackiego Klubu HR. Organizatorka największych w regionie Podkarpackich Targów Pracy. Prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania, doradztwa zawodowego, rynku pracy.