Grzegorz Wróbel - opiekun merytoryczny kierunku: Zarządzanie jakością procesów produkcyjnych

KADRA / TRENERZY

dr Grzegorz Wróbel

Doktor ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu Wydziału Inżynierii Produkcji, Politechniki Warszawskiej. Jest autorem kilku monografii oraz kilkudziesięciu artykułów dotyczących zagadnień doskonalenia procesów systemów produkcyjnych, metodyki kaizen – lean, koncepcji TQM. Ma doświadczenie w zakresie kierowania projektami szkoleniowymi, uprawnienia audytora wewnętrznego, przez kilka lat pełnił funkcję pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością.

Specjalista w zakresie analiz symulacyjnych procesów produkcyjno-logistycznych. Projektant kilkunastu prac wdrożeniowych organizacji systemów produkcyjno-magazynowych. Założyciel i opiekun Laboratorium Optymalizacji Procesów Biznesowych opartego na technologii oprogramowania FlexSim.