Agata Gemzik-Salwach - pracuje w Zakładzie Bankowości i Ubezpieczeń Katedry Finansów i Bankowości

KADRA / TRENERZY

dr Agata Gemzik-Salwach

Agata Gemzik-Salwach jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunku finanse i bankowość, ze specjalnością bankowość. Studia ukończyła w 1998 r. z wynikiem bardzo dobrym. Następnie przygotowała pracę doktorską dotyczącą wykorzystania metody wartości ryzykowanej w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej w banku komercyjnym. Obroniła ją z wyróżnieniem we wrześniu 2006 roku na Wydziale Finansów Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Uczestniczyła w różnych kursach i szkoleniach z zakresu bankowości, finansów, ekonomii oraz pedagogiki. W latach 1996-1998 ukończyła dwuletnie Studium Psychologii i Pedagogiki w Krakowie. Odbyła praktyki i staże zawodowe m. in. w Pierwszym Polsko-Amerykańskim Banku SA i Banku Przemysłowo-Handlowym PBK SA.

Specjalizuje się w dziedzinie bankowości i finansów. Uczestniczka wielu konferencji naukowych w kraju i zagranicą. Autorka licznych publikacji naukowych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: analiza finansowa, bankowa obsługa przedsiębiorstw, podstawy finansów, finanse przedsiębiorstw i finanse międzynarodowe. Autorka licznych kursów distance learning z zakresu ekonomii.