STUDIA PODYPLOMOWE / Zarządzanie

Zarządzanie oświatą – menedżer oświaty

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

CZAS TRWANIA STUDIÓW

194 godz.

2 semestry

CZESNE

1 900 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 80% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

Wiosna 2024

Skorzystaj ze studiów, które przygotowują wykwalifikowaną kadrę kierowniczą do profesjonalnego zarządzania szkołą lub placówką oświatową w nowej strukturze systemu oświaty.

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU

Słuchacze podczas studiów zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności do prowadzenia jednostek oświatowych. Program zajęć obejmuje zarówno szczegółową organizację działań placówek szkolnych oraz ich problematykę prawno-finansową. W zakresie zajęć ujęta jest ponadto tematyka związaną ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego, zarządzaniem zasobami ludzkimi, marketingiem oraz efektywnym wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy zawodowej. Ważnym elementem studiów jest także wykształcenie kompetencji menedżerskich do samodzielnego, konkurencyjnego zarządzania szkołą lub placówką oświatową.


Adresat studiów podyplomowych Zarządzanie oświatą – menedżer oświaty

Studia kierowane są do osób zamierzających ubiegać się o pełnienie funkcji kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych, a także już sprawujących tę funkcję oraz innych zajmujących się problematyką oświatową.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 stycznia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2023 r., poz. 108).


Absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Wybrane przedmioty

 • Szkoły i placówki w  systemie oświaty
 • Prawne aspekty zarządzania szkołą
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji – RODO w placówce oświatowej
 • Planowanie i organizacja pracy w szkole
 • Zarządzanie finansami w oświacie
 • Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły i zarządzanie jakością
 • Zewnętrzny nadzór pedagogiczny
 • Programy wspierania oświaty
 • Projektowanie programów szkoły
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne w oświacie
 • Marketing i promocja w oświacie
 • Praktyczna współpraca dyrektora z organem prowadzącym

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Zadania i organizacja szkoły/placówki

50

Szkoły i placówki w systemie oświaty

Planowanie i organizacja pracy w szkole

Programy wspierania oświaty

Technologie informacyjno-komunikacyjne w oświacie

Marketing i promocja w oświacie

Blok prawno - finansowy

42

Prawo w oświacie

Zarządzanie finansami w oświacie

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w kontekście jakości pracy szkoły/placówki

38

Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością

Projektowanie programów szkoły

Zarządzanie interpersonalne oraz przywództwo edukacyjne

46

Kierowanie zmianą w edukacji

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kreowanie wizerunku menedżera

Etyka menedżera

Praktyczne umiejętności zarządcze dyrektora szkoły

18

Praktyka kierownicza w szkole/placówce

Praktyczna współpraca dyrektora z organem prowadzącym i organem nadzorującym

RAZEM:

194

OPINIA OPIEKUNA KIERUNKU

Zarządzanie oświatą – menedżer oświaty

Studia “Zarządzanie oświatą – menedżer oświaty”  przygotowują zarówno do udziału w konkursie, jak i do pełnienia funkcji dyrektora szkoły/placówki dzięki temu, że słuchacz zrealizuje program obejmujący wszystkie zagadnienia dotyczące funkcjonowania szkoły lub placówki, prowadzący zajęcia to doświadczona kadra praktyków z placówek doskonalenia nauczycieli, kuratorium oświaty, uczelni oraz ze szkół, a co ważne, współpraca wykładowców ukierunkowana jest również na rozwiązywanie propozycji zagadnień zgłaszanych przez słuchaczy.

W szczególności uczestnik zostanie wyposażony w aktualną wiedzę prawną, a przede wszystkim w umiejętność zastosowania jej w praktyce przy rozwiązywaniu zadań w swojej szkole czy placówce. Poprzez możliwość skorzystania z bogatego doświadczenia zawodowego osób prowadzących, słuchacz będzie wiedział jak zorganizować i prowadzić nadzór pedagogiczny, jak prawidłowo zarządzać finansami oraz stosować się do przepisów ustawy Prawo oświatowe czy Karty Nauczyciela.

Zajęcia w trakcie studiów stwarzają możliwość prowadzenia kreatywnej dyskusji na temat funkcjonowania szkoły i przygotowują do wprowadzania potrzebnych zmian organizacyjnych w działalności szkół i placówek. Osobom zainteresowanym dajemy również możliwość kontaktu z opiekunem merytorycznym kierunku pozwalającego na skonsultowanie proponowanych działań zarządczych w szkołach.

Iwona Bereś

Autorka innowacji pedagogicznych i realizatorka własnych programów autorskich. Obecnie zajmuje się problematyką zewnętrznego nadzoru pedagogicznego.

DLACZEGO TEN KIERUNEK?

Opinie absolwentów
  • Studia z zarządzania zorganizowane na wysokim poziomie. Zajęcia prowadzone w pełni profesjonalnie. Bardzo życzliwi wykładowcy gotowi do pomocy po zakończeniu zajęć. Przyjemna atmosfera, świetnie działający system informacji dla studenta.
   Anna Perhon
  • Studia podyplomowe WSIiZ Rzeszów na kierunku Zarządzanie Oświatą – Menedżer Oświaty to była czysta przyjemność uczestnictwa w zajęciach. Bardzo robra organizacja zajęć, rewelacyjni prowadzący z dużą wiedzą merytoryczną i doświadczeniem w praktyce. Atmosfera na studiach była fantastyczna. Polecam wszystkim, którzy mają zamiar kształcić się na studiach wyższych.
   Radosław Ziarno
  • Zachęcam do kontynuowania nauki na WSIiZ, panuje miła atmosfera, wykładowcy wiedzę przekazują w sposób praktyczny, poziom wysoki pod względem merytorycznym i organizacyjnym. Studia godne polecenia dla wszystkich nauczycieli, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę.
   Bożena Borcz
  • Zachęcam do kontynuowania nauki na WSIZ, ponieważ jest tu miła atmosfera – nie tylko wykładowców, ale też pracowników administracji. Praktyczna wiedza jest tu na 1 miejscu.
   Dominika Inglot
  • Program studiów dobrany tak, że ułatwia kierowanie placówką oświatową. Kompetentni i życzliwi wykładowcy. 
   Agnieszka Masłyk
  • Bardzo sprawnie funkcjonuje system organizacji zajęć, powiadamiania studentów o zmianach, informacji studentów przez CSP. Dobór kadry na poziomie dobrym. Wykładowcy mili chętni do pomocy w czasie wykładów, ćwiczeń oraz kontaktów po zakończeniu. studiów. Duża kultura osobista
   Marta Zaborowska
  • Bardzo ciekawe i pozytywne doświadczenie. Można zdobyć wiedzę która zaowocuje nie tylko w oświacie, ale i na innych gruntach. Zachęcam wszystkich zainteresowanych – jest to bardzo dobrze zainwestowany czas.
   Maciej Bęben
  • Studia w pełni zaspokoiły moje oczekiwania. Zajęcia prowadzone były merytorycznie i ciekawie co wpływało na ich dużą atrakcyjność. Wiedza uzyskana przeze mnie na pewno będzie wykorzystana w dalszej pracy w szkole oraz samorządzie gminnym. Wykładowcy przekazując nam studentom cenną wiedzę prowadzili zajęcia w bardzo przyjaznej atmosferze.
   Grzegorz Węgrzynowski
  • Studia spełniły moje oczekiwania, otrzymałam merytoryczną i fachową wiedzę z zakresu zarządzania oświatą. Profesjonalna kadra, dobra organizacja studiów, miła atmosfera. Studia godne polecenia.
   Elżbieta Grad
  • Studia podyplomowe zorganizowane profesjonalnie. Wykładowcy życzliwi, zawsze przygotowani do zajęć. Wykłady na wysokim poziomie merytorycznym. Atmosfera podczas studiów wspaniała.
   Agnieszka Straż
  • Bardzo dobrze przygotowany program studiów. Kompetentni i życzliwi wykładowcy przygotowujący do profesjonalnego zarządzania szkołą. Miła i przyjazna atmosfera. Zajęcia prowadzone online nie tracą na jakości a pozwalają zaoszczędzić sporo czasu.
   Barbara Fryc
  • Organizacja studiów na bardzo wysokim poziomie. Wykładowcy otwarci na potrzeby studentów. Wykłady przygotowane bardzo dobrze pod względem merytorycznym, prowadzone w bardzo ciekawy sposób i motywujący studentów do działania. Atmosfera podczas studiów przyjazna.
   Zofia Kowalczyk

WYBIERZ KIERUNEK

Zarządzanie oświatą – menedżer oświaty

CZAS TRWANIA STUDIÓW

194 godz.

2 semestry

CZESNE

1 900 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 80% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

Wiosna 2024