KADRA / TRENERZY

Iwona Bereś

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie oraz studiów podyplomowych: „Zarządzanie Oświatą”, „Edukacja dla bezpieczeństwa”, „Edukacja wczesnoszkolna – konstruowanie programów kształcenia; projektowanie materiałów dydaktycznych”.

Posiada długoletni staż oraz doświadczenie w zawodzie nauczyciela. Autorka innowacji pedagogicznych i realizatorka własnych programów autorskich. W przeszłości zajmowała stanowisko dyrektora w placówce oświatowej. Obecnie zajmuje się problematyką zewnętrznego nadzoru pedagogicznego. Uczestniczka wielu konferencji i szkoleń z zakresu zarządzania oświatą oraz innowacji i nowych trendów w edukacji.

Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych na kierunku „Zarządzanie oświatą – menedżer oświaty”, odpowiedzialna za proces realizacji praktyk oraz dokonanie zmian i aktualizacji programu studiów.