STUDIA PODYPLOMOWE / Specjalistyczne, Zarządzanie

Zarządzanie jakością w branży automotive

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

CZAS TRWANIA STUDIÓW

168 godz.

2 semestry

CZESNE

2 900 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 30% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024

Wybierz ten kierunek, jeżeli chcesz poznać najbardziej aktualne metody zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej!

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU

Studia prowadzone pod patronatem

SQD Alliance


Borg Warner

Program studiów na kierunku Zarządzanie jakością w branży automotive zawiera aktualnie obowiązujące standardy i metody stosowane w branży motoryzacyjnej, a także oferuje ćwiczenia i wykłady z zakresu zarządzania jakością oraz rozwoju kompetencji miękkich współczesnego menedżera. Studia te udoskonalą Twoje umiejętności zarządzania w branży motoryzacyjnej oraz nauczą Cię interdyscyplinarnych rozwiązań i metod praktycznego wykorzystania zasad Deminga PDCA (planowanie, realizacja, ocena, doskonalenie).

Głównym atutem studiów jest realizacja programu edukacyjnego objętego licencją szkoleniową VDA QMC. Uczestnicy studiów spełniający wymagane kryteria mają możliwość przystąpienia do dodatkowych egzaminów i zdobycia pełnych uprawnień auditora 1. i 2. Strony IATF 16949 oraz auditora procesu zgodnie z VDA 6.3 wraz z rejestracją w bazie VDA QMC. Więcej informacji na temat szkoleń na licencji VDA QMC na szkolenia licencyjne SQD Alliance.

Ukończenie studiów daje również możliwość podejścia do egzaminów organizowanych przez SQD Alliance, dzięki którym absolwenci otrzymują eCertyfikaty kwalifikacji audytora i wpis do międzynarodowego rejestru VDA QMC, a więc uprawnienia do przeprowadzania audytów 2 strony akceptowanych przez producentów samochodów (OEM). Słuchacze otrzymają również kody promocyjne na zakupy wybranych publikacji branżowych w Wydawnictwie SQD Alliance.

Adresat studiów podyplomowych

 • absolwenci szkół wyższych,
 • inżynierowie procesów,
 • specjaliści ds. jakości,
 • osoby, które pragną pogłębić swoją wiedzę w zakresie nowoczesnych metod zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej.

Absolwenci otrzymują:

  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
  • Certyfikat „Auditor 1. i 2. strony IATF 16949-kurs kwalifikacyjny”
  • Certyfikat „Auditor procesu wg VDA 6.3- kurs kwalifikacyjny”
  • Certyfikat “Auditor wyrobu VDA 6.5 – kurs kwalifikacyjny”.

  Zajęcia zdalne prowadzone przez wykładowców SQD Alliance nie są udostępniane. Na zajęciach z tematów objętych licencją VDA QMC wymagane jest 100% frekwencji.

Wybrane przedmioty

 • Zarządzanie procesowe w branży automotive
 • Auditor 1.i 2. strony IATF 16949 – kurs kwalifikacyjny na licencji VDA QMC
 • Zaawansowane planowanie jakości wyrobów wg APQP/VDA MLA
 • FMEA w branży automotive wg AIAG/VDA
 • Analiza systemów pomiarowych MSA
 • Statystyczne sterowanie procesem SPC
 • Zatwierdzanie procesu produkcyjnego i wyrobu wg PPAP/VDA 2
 • Zarządzanie specyficznymi wymaganiami klientów
 • Auditor procesu wg VDA 6.3 – kurs kwalifikacyjny na licencji VDA QMC
 • Auditor wyrobu VDA 6.5 – kurs kwalifikacyjny na licencji VDA QMC
 • Rozwiązywanie problemów metodą 8D
 • Case study w zakładzie produkcyjnym.
 • Zarządzanie specyficznymi wymaganiami klientów
 • Komunikacja w branży automotive
 • Budowanie zespołu
 • Ocenianie i motywowanie

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Zarządzanie procesowe w branży automotive

8

Podejście procesowe- informacje ogólne
Określenie mapy procesów
Informacje szczegółowe na temat budowy i przebiegu procesu
Definiowanie elementów procesowych z użyciem diagramu żółwia
Cele i mierniki w procesach
Definiowanie właściwych celów – skuteczność i efektywność procesów

Auditor 1.i 2. strony IATF 16949 - kurs kwalifikacyjny na licencji VDA QMC

24

System zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym.
Procesy definiowane w firmach branży motoryzacyjnej
Struktura standardu IATF 16949 i jego wymagania (włączając wymagania normy ISO 9001).
Audytowanie poszczególnych wymagań standardu IATF16949
SI I FAQ do standardu IATF 16949
Przegląd zasad certyfikacji IATF 16949.

Auditowanie w podejściu procesowym wg ISO 19011
Przebieg auditu
Auditowanie wymagań specyficznych klientów
Formułowanie niezgodności
Dokumentowanie wyników auditu

Zaawansowane planowanie jakości wyrobów wg APQP/VDA MLA

8

Zarządzanie projektami w branży motoryzacyjnej
Omówienie poszczególnych faz APQP zgodnie z podręcznikiem referencyjnym AIAG
Porównanie wymagań podręczników APQP AIAG oraz VDA MLA.
Komunikacja z klientami w trakcie procesu
Zespoły interdyzcyplinarne - kluczowa rola
Przygotowanie do PPAP

FMEA w branży automotive wg AIAG/VDA

8

FMEA - odniesienie do standardu IATF 16949,
Ogólne zasady tworzenia FMEA.
DFMEA i PFMEA :analiza ryzyka.
Mapowanie procesów za pomocą diagramu przepływu,
FMEA wg AIAG i VDA
Zasady tworzenia planu kontroli.

Analiza systemu pomiarowego (MSA) oraz statystyczne sterowanie procesem (SPC)

16

Analiza systemów pomiarowych.
Przyczyny oraz definicje błędów pomiarowych.
MSA dla charakterystyk mierzalnych.
MSA dla charakterystyk atrybutowych.
MSA w planie kontroli
Specyficzne wymagania dotyczące MSA w przemysle motoryzacyjnym
Statystyczne sterowanie procesem- definicja
Podstawowe narzędzia oraz miary statystyczne.
Fazy kwalifikacji procesów.
Zasady wdrażania SPC.
Zdolności procesowe - wymagania w branży motoryzacyjnej
Przykłady zabezpieczeń w procesach

Zatwierdzanie procesu produkcyjnego i wyrobu wg PPAP/VDA 2

8

Wymagania branży motoryzacyjnej dotyczace zatwierdzeń wyrobów
Omówienie PPAP wg podręcznika referencyjnego AIAG.
Porównanie PPAP wg AIAG oraz PPA wg VDA 2.
Dokumentacja wymagana do zatwierdzenia
Raportowanie i przedkładanie dokumentacji klientowi
Komunikacja z klientami

Zarządzanie specyficznymi wymaganiami klientów

8

Specyficzne wymagania klientów wg IATF 16949.

Wybrane terminy i definicje.
Przegląd niektórych wymagań ISO 9001 oraz IATF 16949 .
Przegląd specyficznych wymagań klientów: FCA, GM, PSA.
Omówienie dokumentu wskazującego umiejscowienie specyficznych wymagań klienta w SZJ organizacji, tzw. Matryca (Matrix).
Uzgodnienia z klientami- kanały komunikacji
Praktyczne przykłady zarządzania CSR

Auditor procesu wg VDA 6.3- kurs kwalifikacyjny na licencji VDA QMC

32

Omówienie trzech różnych rodzajów auditów i wyjaśnienie różnic.
Przegląd zawartości poszczególnych rozdziałów VDA 6.3.
Wprowadzenie do podejścia procesowego i do analizy ryzyka według modelu żółwia.
Proces auditu od programu auditu do zakończenia auditu.
Elementy procesu 1 – 7
Przypisywanie i ocena ustaleń z auditu, raport.

Auditor wyrobu VDA 6.5 – kurs kwalifikacyjny na licencji VDA QMC

8

Podstawy auditu wyrobu.
Struktura programu auditu i sekwencja auditu wyrobu.
Sposoby przeprowadzenia auditu wyrobu, uwzględniające ryzyko.
Raportowanie.
Działania korygujące ukierunkowane na niezgodności.
Wymagania dotyczące kwalifikacji dla auditorów wyrobów.

Rozwiązywanie problemów metodą 8D

8

Świadomość jakości.
Techniki rozwiązywania problemów z uwzględnieniem metody 8D i A3.
Omówienie metody 8D:
Rozwinięcie poszczególnych kroków 8D
Narzędzia jakości
QRCI- główne zasady

Case study w zakładzie produkcyjnym

8

Realizacja przydzielonych zadań w grupach i prezentacja wyników. Case study realizowane jest w firmie motoryzacyjnej.

Komunikacja personalna w branży automotive

8

Jakość w otoczeniu biznesowym
Poszukiwanie rozwiązań problemów poprzez  komunikację na poziomie partner - partner 
Użycie pytań w komunikacji zespołowej
Case: stawianie pytań w diagramie żółwia
Metody aktywnego słuchania w tworzeniu relacji pracowniczych

Budowanie zespołu

8

Elementy rekrutacji i selekcji
Role zespołowe i ich wpływ na efektywność pracy
Przekaz w pracy zespołowej
Style i narzędzia prezentacji
Panowanie nad stresem

Ocenianie i motywowanie

16

Teorie motywacji
Motywacja w praktyce zarządzania – case studies
Feedback jako proces motywowania
Mentoring i coaching w praktyce wprowadzania zmian w organizacji

RAZEM:

168

OPINIA OPIEKUNA KIERUNKU

Zarządzanie jakością w branży automotive

Branża motoryzacyjna jest wymagająca, dynamiczna i obwarowana wieloma specyficznymi wymaganiami. Praca w firmach produkujących gotowe samochody lub części do samochodów jest wielkim wyzwaniem dla osób zaczynających swoją przygodę zawodową w tym obszarze.

Dlatego widząc ogromne potrzeby uzyskania kompleksowej wiedzy w sposób uporządkowany zdecydowaliśmy się na formę studiów podyplomowych.

Zajęcia prowadzone są przez praktyków, którzy wiele lat przepracowali w firmach i korporacjach motoryzacyjnych w międzynarodowych środowiskach . Tematy ułożone są w logiczny ciąg cyklu PDCA (tzw „koło Deminga”), a część z nich objęta jest licencją VDA QMC branżowej organizacji uznawanej przez producentów samochodów.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej, uporządkować swoją wiedzę, poznać najnowsze standardy i wymagania oraz wziąć udział w wymianie doświadczeń , która zawsze ma miejsce pomiędzy trenerami i uczestnikami. Niech też nikt nie przeraża się mnogością tajemniczych skrótów : APQP, PPAP,SPC, MSA, FMEA, PSCR- po ukończeniu studiów będą już znane i być może lubiane 🙂

Praszczyk Beata

Beata Praszczyk

Posiada uprawnienia auditora wiodącego oraz trenera z zakresu motoryzacji, doskonalenia procesów i ochrony środowiska. Pełniła funkcję Automotive Managera TUV NORD w rejonie Europy Środkowej.

DLACZEGO TEN KIERUNEK?

Opinie absolwentów
  • Jestem zadowolony z poziomu merytorycznego i zakresu przekazanej wiedzy specjalistycznej. Sama organizacja studiów na poziomie bardzo dobrym. Kompetencje prowadzących zajęcia wysokie. Bardzo brakowało, tu na Podkarpaciu, studiów o tematyce związanej z zarządzaniem jakością w automotive. Bogdan Kumorek
  • Organizacja studiów: lepiej jak całe studia przebiegają w trybie stacjonarnym. Merytoryczny poziom: duża dawka przydatnych informacji. Jakość wykładowców: profesjonalizm, duża wiedza specjalistyczna. Atmosfera: bardzo miła, troska o studenta, odpowiedzi na pytania. Case Study – bardzo pomocne i ciekawe. Ilona Skowronek-Brak
  • Zajęcia prowadzone były przez praktyków z ogromem doświadczenia i pasji, którzy chętnie dzielili się swoją wiedzą. Sam program studiów, choć obszerny, zawierał i skupiał się na wiedzy, która każdy pracownik obszaru jakości bądź kandydat powinien znać. Jestem pozytywnie zaskoczony samą organizacją zajęć i kontaktem z Uczelnią. Podsumowując, jeśli miałbym możliwość wyboru tych studiów jeszcze raz to zrobiłbym to już wcześniej. Daniel Maciąg
  • Studia podyplomowe na WSIZ przygotowane zostały w sposób umożliwiający komfortowe przyswojenie wiedzy określonej w programie studiów. Program zawiera wszystkie niezbędne narzędzia jakościowe wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym. Dodatkowo w program zostały włączone kursy kwalifikacyjne dające praktyczne uprawnienia. Kadra wykładająca dane przedmioty to przede wszystkim praktycy z ogromną wiedzą i doświadczeniem . Baza uczelni również na wysokim poziomie . Serdecznie polecam. Wojciech Krempa
  • Bardzo dobra organizacja studiów. Należy podkreślić, że studia są prowadzone przez wykładowców posiadających dużą wiedzę techniczną, mających wieloletnie doświadczenie w największych firmach z sektora automotive. Kluczowe jest także uzyskanie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania jakością, ale też certyfikatów dzięki współpracy z SQD Alliance. Rafał Kunysz

WYBIERZ KIERUNEK

Zarządzanie jakością w branży automotive

CZAS TRWANIA STUDIÓW

168 godz.

2 semestry

CZESNE

2 900 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

hybrydowa

około 30% zajęć online

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024