KADRA / TRENERZY

Paweł Miąsik

Specjalista transportu drogowego. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych (kontrole drogowe, udział w charakterze członka komisji w egzaminach na Doradcę ds. Bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych). Prowadzi szkolenia organizowane między innymi przez Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Warszawie oraz Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie. Jest także wykładowcą uniwersyteckim na SGGW w Warszawie i WSIiZ w Rzeszowie.

Prowadzi kursy i szkolenia w następujących obszarach: prawo transportowe, czas pracy kierowców, obsługa tachografów, przewóz towarów niebezpiecznych ADR, zabezpieczenia ładunków, kwalifikacja wstępna oraz szkolenia okresowe dla kierowców.