KADRA / TRENERZY

Mariusz Gołąb

Inżynier ochrony środowiska, łączący zarządzanie zrównoważonym rozwojem organizacji z doświadczeniem handlowym i marketingowym.

Absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego oraz Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka.

W 2011 ukończył program stażowy z zakresu zaawansowanej analizy chemicznej wód w Landesbetrieb Hessisches Landeslabor (Wiesbaden, Niemcy). Po powrocie do Polski zaangażował się w badania emisji gazów i pyłów do powietrza w licznych zakładach produkcyjnych na terenie całego kraju.

Od 2012 roku związany również z handlem i marketingiem. Autor licznych koncepcji i strategii marketingowych. Koordynator kampanii sprzedażowych. Organizator i moderator wydarzeń związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem (m.in. „4 Kwadranse z Energią”, spotkania z cyklu „Czwartki Jakości”).

Od 2014 r. związany z TÜV NORD Polska Sp. z o.o., gdzie pełni obecnie funkcję Senior Managera ds. Ochrony Środowiska, wspierając klientów w osiąganiu celów środowiskowych, ograniczaniu śladu węglowego, poprawie efektywności energetycznej procesów i wdrażaniu idei zrównoważonego rozwoju jako strategii biznesowej, przynoszącej wymierne korzyści ekonomiczne.