Anna Baran - opiekun merytoryczny kierunku: Doradztwo zawodowe i coaching kariery dla nauczycieli

KADRA / TRENERZY

Anna Baran

Absolwentka psychologii w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po studiach uzyskała certyfikat trenera w prestiżowej Szkole Trenerów i Konsultantów Zarządzania MATRIK. Od lat pracuje jako trener i konsultant zarządzania. Prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz kompetencji miękkich. Jest akredytowanym coachem International Coach Federation (ICF) na poziomie Associate Certified Coach (ACC).Przez trzy kadencje pełniła funkcję dyrektora regionalnego rzeszowskiego oddziału ICF Poland.

Ukończyła Studia Zawodowe Coachingu ACSTH w Instytucie Komunikacji i Rozwoju Mukoid, gdzie pełniła również funkcję mentora, przygotowując absolwentów do akredytacji ICF na poziomie ACC. Jest absolwentką Noble Manhattan Coaching na poziomie PCD. Posiada certyfikat Praktyka NLP, Pierwszego stopnia Racjonalnej Terapii Zachowań oraz Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach pierwszego i drugiego stopnia. Jest konsultantem narzędzi diagnostycznych Extended DISC®, D3 Assessment oraz Belbin Team Roles®. Praktyk Biofeedback HRV certyfikowany w Biofeedback Labs USA.

Przez ponad 7 lat związana była z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania pełniąc kolejno funkcję kierownika w Biurze Doradztwa Personalnego WSIiZ, następnie dyrektora Instytutu Rozwoju Personelu WSIiZ.

Właściciel Pracowni Psychologii Biznesu MASSIMO.