KADRA / TRENERZY

Maciej Słodziński

Magister Ekonomii (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 1994 r.). Ma za sobą doświadczenie pracy w strukturach Krajowej Administracji Skarbowej. W latach 2017 – 2021 pełnił służbę w stopniu podinspektora na stanowisku Zastępcy Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Celno- Skarbowego z siedzibą w Przemyślu kierując jego Delegaturą w Rzeszowie. Wcześniej w latach 2016 – 2017 pracował w randze Naczelnika Urzędu Celnego w Rzeszowie.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół unijnego, krajowego oraz międzynarodowego prawa celnego.