KADRA / TRENERZY

dr Katarzyna Kurzępa-Dedo

Absolwentka prawa Wydziału Prawa i Administracji UMCS Filia w Rzeszowie.  W latach 2000-2003 odbyła aplikację sędziowską i złożyła egzamin sędziowski w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie.

W czerwcu 2007 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa (rozprawa doktorska: „Charakter prawny akredytywy dokumentowej” promotor: prof. dr hab. W. Pyzioł; recenzenci: prof. dr hab. A. Szumański, prof. dr hab. L. Ogiegło).

Od 15 września 2000 roku zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Od 1 października 2007 roku prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych ds. kierunku Administracja.