Stanisław Wieczorek - opiekun merytoryczny kierunku: BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy dla nauczycieli

KADRA / TRENERZY

dr Stanisław Wieczorek

Stanisław Wieczorek jest doktorem nauk humanistycznych. Specjalizuje się w zakresie ergonomii, psychologii i pedagogiki pracy oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie i Instytutu Badań Pedagogicznych w Warszawie. Odbył staże naukowe na Uniwersytecie Kijowskim oraz w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Jest współorganizatorem sieci szkół Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie ( Liceum Ogólnokształcące SPP, Policealne Studium Zawodowe SPP, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu). W latach 1993- 1996 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej oraz dyrektora Policealnego Studium Zawodowego SPP w Rzeszowie. W okresie 1996- 2000 roku był wicekanclerzem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W latach 2009- 2013 koordynował projekt WND- POKL „Z gospodarki do edukacji”, realizowany w ramach studiów podyplomowych w województwie lubelskim i podkarpackim. W okresie od 1997 do 2019 roku pełnił funkcję prezesa Centrum Badań i Ekspertyz POMOST Sp. z o.o. Przez ponad 25 lat był etatowym pracownikiem naukowo- dydaktycznym Politechniki Rzeszowskiej, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, gdzie w latach 2015- 2020 pełnił funkcję rektora. Od wielu lat jest kierownikiem programowym i koordynatorem studiów podyplomowych z zakresu BHP. W ramach Centrum Edukacji BHP i Ergonomii prowadzi działalność gospodarczą realizując szkolenia z obszaru procedur zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Jest autorem wielu prac naukowych oraz materiałów dydaktycznych (136 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz 19 pozycji zwartych, tj. monografii, skryptów i poradników). Dla wydawnictw książkowych zrealizował wiele projektów graficznych okładek publikacji naukowych. Został wyróżniony w 1999 roku medalem WSZiA w Zamościu SCHOLAE AMICIS. W 2004 roku nominowany przez miesięcznik ATEST do „Złotych Szelek” w dziedzinie najlepszy wykładowca ergonomii w Polsce. W 2009 roku został laureatem nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony pracy i zdrowia w środowisku pracy, a w 2014 roku laureatem plebiscytu p.n. „Super Wykładowca” zorganizowanego przez gazetę Super Nowości.