Olgierd Łunarski - wykładowca na studiach mba

KADRA / TRENERZY

dr Olgierd Łunarski

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Doktor nauk prawnych – specjalność prawo finansowe. Stopień naukowy uzyskany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Autor kilkudziesięciu publikacji w tym komentarzy do ustaw podatkowych. Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wykładowca na szkoleniach dla aplikantów organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie. Specjalizuje się w prawie podatkowym, prawie korporacyjnym, zagranicznych inwestycjach bezpośrednich, prawie pracy.