KADRA / TRENERZY

dr Małgorzata Paszkowska

Dydaktyk, szkoleniowiec i praktyk w zakresie prawa medycznego i zarządzania podmiotem leczniczym. Zainteresowania naukowe: prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo UE a przede wszystkim  zarządzanie i prawo ochrony zdrowia a także Internet(prawo, e-marketing, telemedycyna). Autorka ponad 150 publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących prawa i ochrony zdrowia. Ekspert serwisu Prawo i Zdrowie. Współpracownik czasopism specjalistycznych dotyczących ochrony zdrowia(m.in. OPM, Praca i Zdrowie, Twój Przegląd Stomatologiczny). Na studiach podyplomowych prowadzi od lat wykłady na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia .

Wykaz ostatnich publikacji (inne na stronie uczelnianej).

 • Zawód fizjoterapeuty i rehabilitacja lecznicza w Polsce, wyd. Difin
 • Rola medycyny pracy w zarządzaniu zakładem opieki zdrowotnej, w: R. Walkowiak, R. Lewandowski(red.), Zarządzanie w ochronie zdrowia, finanse i zasoby ludzkie, wyd. OWSIZ Olsztyn 2011.
 • Perspektywy samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej po wejściu w życie ustawy o działalności leczniczej, Przegląd Prawa Publicznego 10/2011.
 • Formy organizacyjno-prawne udzielania świadczeń ortodontycznych, Forum Ortodontyczne nr 3/2011.
 • Formy prywatnego finansowania opieki medycznej przez pacjentów w Polsce e-Finanse nr 3/2011.
 • Prawa pacjenta w podmiocie leczniczym ambulatoryjnym, Praca i Zdrowie nr 12/2012.
 • Prawa pacjenta w podmiotach leczniczych stacjonarnych, Praca i Zdrowie nr 1/2012.
 • Lekarskie praktyki zawodowe w świetle nowej ustawy, Przegląd Prawa Publicznego nr 2/2012.
 • Rola samorządu zawodowego w zakresie odpowiedzialności zawodowej lekarzy, Przegląd Medyczny UR nr 4/2011.
 • Dopuszczalność prawna transplantacji, Przegląd Medyczny UR nr 4/2011.
 • Szczepienia ochronne pracowników, Praca i Zdrowie nr 3/12.
 • Laboratorium jako podmiot leczniczy, Laboratorium nr 3-4/2012.
 • Organy i instytucje ochrony prawnej UE, Jurysta nr 3/2012.
 • Udzielanie świadczeń stomatologicznych po zmianach TPS nr1-2/2012.