KADRA / TRENERZY

dr Jacek Rodzinka

Doktor nauk ekonomicznych (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, rok 2005), magister ekonomii (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, rok 1999).

Jego zainteresowania naukowe podczas pracy na uczelni bardzo ewaluowały. Początkowo zajmował się zagadnieniami związanymi z ubezpieczeniami osobowymi i majątkowymi, lojalnością klienta w ubezpieczeniach oraz ubezpieczeniami emerytalnymi.

Następnie zajął się zgłębianiem tematyki klastrowej. Podczas realizacji projektu „Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej” i pełnienia w nim wielu funkcji zainteresował się i rozwijał badania dotyczące rozwoju klastrów. Od kilku lat jego zainteresowania naukowe obejmują szeroko rozumiane zagadnienia związane z przedsiębiorczością, a w szczególności dotyczą wpływu jednostek samorządu terytorialnego na poziom przedsiębiorczości.