Urszula Binduga

KADRA / TRENERZY

Urszula Binduga

Prodziekan Kolegium Medycznego ds. kierunku Dietetyka i wykładowca w Katedrze Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Regeneracyjnej na WSIiZ w Rzeszowie.

Doktorantka Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na Wydziale Technologii Żywności. Absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania na kierunku Turystyka i rekreacja o specjalnościach: zarządzanie w turystyce, hotelarstwo i gastronomia oraz turystyka międzynarodowa. Jest także absolwentką studiów podyplomowych Zarządzanie zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz kwalifikacyjnych studiów Przygotowanie pedagogiczne na Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.