Szkolenie okresowe BHP

Szkolenie realizujemy w formie zamkniętej.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

32 godz.

KOSZT

wyślij zapytanie:
csp@wsiz.edu.pl

FORMA SZKOLENIA

online oraz e-learning

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie na podstawie par. 16 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r.

Celem Szkolenia okresowego BHP dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • analizy i oceny zagrożeń z uwzględnieniem najnowszych metod i narzędzi,
  • organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Szkolenie prowadzone jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP (Dz. U. Nr 180, poz.1860, z późn. zm.). Zajęcia prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni z bogatym doświadczeniem w pracy Służb BHP. Ukończenie szkolenia będzie potwierdzone stosownym zaświadczeniem. Uczestnik kursu otrzyma również zestaw materiałów dydaktycznych.

Program szkolenia:

  • Zgodnie z Rozporządzeniem MGiP z 27.07.2004 r. (Dz.U. Nr 180, poz.1860, z późn. zm.)

WYBIERZ SZKOLENIE

Szkolenie okresowe BHP

Szkolenie realizujemy w formie zamkniętej.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

32 godz.

KOSZT

wyślij zapytanie:
csp@wsiz.edu.pl

FORMA SZKOLENIA

online oraz e-learning