Szkolenia dla firm i instytucji

Dla zainteresowanych firm i instytucji oferujemy szkolenia dostosowane do potrzeb zamawiającego.

Jesteś zainteresowany przygotowaniem szkolenia dla Twoich pracowników?

Możemy wspólnie przygotować coś, co wpisze się idealnie w Twoje potrzeby.

Możesz także skorzystać z prezentowanych poniżej przykładowych szkoleń, które cieszą się obecnie największym zainteresowaniem.

Proponujemy 3 stopniowe podejście do realizacji szkolenia

  • Analiza: Przeprowadzenie wywiadu z wyznaczonymi przez Klienta pracownikami w celu dostosowania programu szkolenia do specyfiki firmy
  • Oferta: Przedstawienie i uzgodnienie z Klientem zakresu szkoleń
  • Szkolenie: Realizacja uzgodnionego zakresu szkoleń

Kontakt w sprawie szkoleń dla firm i instytucji:

Bartłomiej Cieszyński
z-ca dyr. Centrum Studiów Podyplomowych
bcieszynski@wsiz.edu.pl
tel. 17 866 15 18