STUDIA PODYPLOMOWE / Zarządzanie

Coaching i NLP

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

CZAS TRWANIA STUDIÓW

218 godz.

2 semestry

CZESNE

3 400 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

stacjonarna

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024

Pierwszy w Polsce kierunek studiów łączący Neurolingwistyczne Programowanie z klasycznymi technikami coachingu oraz umożliwiający zdobycie uznanych międzynarodowych certyfikatów!

Studia na kierunku Coaching i NLP to możliwość pozyskania wartościowej wiedzy i zdobycia dwóch uznanych międzynarodowych certyfikatów – Practitionera In the Art of NLP, a także Coacha ICI (International Association of Coaching Institutes). Certyfikaty te świadczą m.in. o znajomości narzędzi pracy coacha, opartych na technikach Neurolingwistycznego Programowania, standardach International Association of Coaching Institutes oraz modelach tradycyjnego coachingu. Uczestnicy studiów, którzy zechcą rozwijać swoje umiejętności mogą również uzyskać certyfikaty Mastera i Trenera NLP.

Program kształcenia pozwala na zdobycie umiejętności budowania kariery zawodowej i społecznej, rozwój osobisty, podtrzymywanie satysfakcjonujących związków partnerskich, budowanie swojego autorytetu. Absolwenci są przygotowani do nawiązywania kreatywnych relacji z klientami w ramach coachingu indywidualnego, jak i grupowego. Zajęcia na kierunku Coaching i NLP składają się z dwóch modułów. Moduł pierwszy poświęcony jest zdobyciu kluczowych kompetencji w zakresie NLP, a moduł drugi służy poznaniu autorskich modeli coachingu i integracji modeli NLP z innymi technikami pracy coacha. Moduły te przeplatają się wzajemnie, stanowiąc integralną całość. Studia prowadzone są we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem NLP oraz Szkołą Mistrzów Coachingu i NLP w Krakowie.


Adresat studiów Coaching i NLP

 • osoby pragnące rozwinąć specjalistyczne umiejętności z zakresu coachingu oraz chcące pracować jako coach lub trener,
 • specjaliści zajmujący się doradztwem, szkoleniami, rozwojem i kreowaniem ścieżek kariery zawodowej innych osób, kadry kierowniczej, menedżerów, kierowników zespołów, audytorów wewnętrznych, pedagogów, psychologów i terapeutów,
 • osoby planujące rozwijać karierę zawodową w obszarze zarządzania, pracy zespołowej, sprzedaży bądź negocjacji.

Absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Opcjonalnie do uzyskania:

 • Certyfikat Coacha ICI – opłata dodatkowa 15€
 • Członkostwo ICI – opłata dodatkowa 40€

Wybrane przedmioty

 • Świadome utrwalanie pożądanych nawyków – kotwiczenie
 • Wewnętrzna struktura języka i sposoby jej zastosowania – metamodel języka
 • Podstawy psychologii perswazji
 • Skuteczne sposoby ustalania i oceny celów
 • Submodalności
 • Core transformation
 • Modelowanie
 • Kreowanie rzeczywistości poprzez zarządzanie czasem
 • Wprowadzenie do coachingu
 • Budowanie relacji coachingowej adekwatnej do typu osobowości klienta
 • Model sesji coachingowej w oparciu o standard ICI
 • Coaching wielopoziomowy –  model Dilts’a
 • Coaching menadżerski

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Zasady kreatywnej komunikacji

10

Modele Świadomego działania i mapy rzeczywistości :

wypróbowane struktury nauki, komunikacji i rozwiązywania problemów,
związki pomiędzy językiem, zmysłami i zachowaniem,
wzory organizacji doświadczeń (czas, rola, znaczenie),
indywidualne i kulturowe style zachowań i motywacji.

Świadome utrwalanie pożądanych nawyków – warunkowanie i kotwiczenie.

6

Rodzaje kotwic:

wizualne: gesty, mimika, postawa ciała, konkretne miejsce w pomieszczeniu,
audytywne: dźwięk, głos, głośność, melodia,
kinestetyczne: dotyk, postawa, ruch.
Stosowanie wybranych strategii:

łączenie kotwiczeń,
okrąg możliwości,
łańcuch możliwości.

Wewnętrzna struktura języka i sposoby jej zastosowania - metamodel języka.

8

Poziomy dialogu wewnętrznego.
Filtry sensoryczne:
generalizacje (uogólnienia),
kasowania (wymazywanie),
zniekształcania (fantazjowanie).
Meta Model jako Zaawansowana Technika Psychologicznej Perswazji.

Podstawy psychologii perswazji

22

Model Miltona Ericksona (trans i techniki indukcji transu)
Język perswazji:
podstawowe konstrukcje lingwistyczne,
zaawansowane konstrukcje lingwistyczne:
implikacje i ich rodzaje,
presupozycje i główne ich typy,
konwersacyjny Model Miltona,
„niewidoczna” hipnoza,
praktyczne techniki indukcji, instalacji i sugestii,
bajki, metafory.

Skuteczne sposoby ustalania i oceny celów. Model Dilts’a, coaching wielopoziomowy

18

Struktury nieświadome:
poziomy neurologiczne Dilts’a i ich wykorzystanie w coachingu i zarządzaniu,
hierarchie przekonań,
zmiany i rozwiązywanie konfliktów na poziomie wartości,
Kryteria właściwego formułowania celów zawodowych i osobistych.
Określenie celu za pomocą poziomów neurologicznych.
Techniki poprawiania relacji interpersonalnych (Meta mirror.)

Modele kierowanej wizualizacji w coachingu. Submodalności

20

Sposoby rozpoznawania i umiejętność wykorzystania submodalności:
zmiana rangi problemu przez zmianę jego submodalności,
zmiana krytycznych submodalności i nasilanie pozytywnego doświadczenia,
reframing,
metoda Ziuup,
odnajdywanie strategii motywacji przy pomocy submodalności,
Techniki pracy z fobiami, lękiem i przeszkadzającymi wspomnieniami

Modele wewnętrznych transformacji. Modele przebudowy i core transformation

20

Zmiany na poziomie przekonań, emocji, nawyków, zachowania (łańcuchy wartości)
Zarządzanie zmianą:
etapy wprowadzania zmian,
możliwe reakcje na zmiany,
opór i metody pracy z oporem,
Kreatywne rozwiązywanie problemów w systemie przebudów: znaczenia, kontekstu, rokowań (model „przebudowy w 6 krokach”).

Modelowanie i metaprogramy

20

Taktyki oraz makro i mikro-strategie skutecznego działania:
model TOTE,
strategie rozwiązywania problemów,
analiza S.C.O.R.E.,
strategia Walta Disney’a.
Metaprogramy:
zorientowanie od / do,
punkt odniesienia : wewnątrz / zewnątrz,
orientacja czasowa : przeszłość / teraźniejszość / przyszłość,
skupienie uwagi ludzie, miejsca, rzeczy, czas, aktywność, informacje (kto? co? gdzie? kiedy? jak?)
dla kogo: dla mnie / innych / nas,
opracowanie: specyficznie / ogólnie (detalicznie / całościowo)
podobnie / różnie,
całkowicie / niecałkowicie,
aktywnie / pasywnie.

Kreowanie rzeczywistości poprzez zarządzanie czasem

10

Linia czasu.
Rozwiązywanie problemów na linii czasu.
Integracja celu na linii czasu.
Reimprinting.

Wprowadzenie do coachingu

16

Zasady ogólne: definicje i zakres coachingu.
Istota procesu coachingowego.
Kontrakt – sposób i zasady zawierania.
Model GROW.
Coaching w ujęciu NLP.
Przegląd form doradztwa - coaching na tle innych działań pomocowych:
mentoringu,
tutoringu,
consultingu,
Organizacyjne ustawienia systemowe jako szczególna forma coachingu

Model sesji coachingowej w oparciu o standard ICI

20

Rozmowa wstępna (określenie kontaktu, precyzowanie oczekiwań, kontrakt formalny i psychiczny
Umiejętność wykorzystania narzędzi coachingowych (komunikacja, informacja zwrotna, orientacja na proces, perswazja, określanie celu)
Praca z celem (strategie, metody i interwencje, ekologia celu.

Coaching systemowy w oparciu o modele Batesona, Satir i Hellingera

16

Organizacja jako całościowy model
Wprowadzanie zmian w organizacji
Modele analizy sytuacji i wprowadzania zmian w organizacji

Praca własna i superwizja

18

Dwa własne doświadczenia coachingowe:
coaching z uczestnikami treningu,
coaching z klientem z własnej grupy docelowej.
Dwa doświadczenia jako osoba poddana procesowi coachingu:
z uczestnikami treningu,
z profesjonalnym coachem.

RAZEM:

218

OPINIA OPIEKUNA KIERUNKU

Coaching i NLP

Odkrycie własnego potencjału oraz zbudowanie pewności siebie to często elementy, które blokują ludzi przed rozwojem, a nawet podnoszeniem swoich kompetencji na ścieżce zawodowej. Osoby tego typu potrzebują bodźca z zewnątrz, który wyzwoli ich osobisty potencjał i wspomoże w dalszym rozwoju. Bodźcem tym w obecnych czasach może być praca z coachem, czyli człowiekiem, który pomoże ci w zrealizowaniu celów za pomocą technik rozwoju osobistego oraz znajomości mechanizmów psychologicznych.

Praca coacha jest niezwykle ciekawa, ponieważ każdy klient i podopieczny jest inny – zmaga się z innymi problemami. Dzięki temu przed coachem zostaje postawione wyzwanie, odnalezienia indywidualnej metody pracy z podopiecznym. Nie bez powodu osoby wykonujące coaching nazywane są również mentorami, trenerami personalnymi, opiekunami czy nawet osobistymi przewodnikami. To zawód wysokiego zaufania, który może przynosić ogrom satysfakcji, gdy widzisz niesamowite postępy, jakie wykonują klienci pod twoimi skrzydłami. Praca coacha może pomagać klientom na różnych płaszczyznach zawodowych, ale również osobistych. Dzięki spotkaniom, podopieczni odzyskują motywację oraz chęć do pokonywania trudności, jakie mogą napotkać w trakcie osiągania zamierzonego celu.

Ryszard Gąsierkiewicz - opiekun merytoryczny kierunku: Coaching i NLP

Ryszard Gąsierkiewicz

Zaliczany jest do grona prekursorów wprowadzania błyskawicznych technik nauczania.Twórca i dyrektor Centrum Edukacyjnego Weles. Należy do założycieli Polskiego Stowarzyszenia NLP.

DLACZEGO TEN KIERUNEK?

Opinie absolwentów
  • Odkąd poznałam NLP, jestem nim zafascynowana, moim marzeniem było ukończenie tych studiów. Dzięki temu kierunkowi odkryłam, że również coaching jest moim powołaniem i chciałabym się nim zajmować zawodowo. Zajęcia są prowadzone na najwyższym poziomie zarówno wykłady jak i ćwiczenia bardzo ciekawe. Dzięki wiedzy zdobytej na tym kierunku można zmień swoje życie i na prawdę rozwinąć skrzydła. Jestem bardzo zadowolona. Decyzja o podjęciu tych studiów była jedną z najlepszych decyzji w moim życiu.
   Małgorzata Mysińska
  • To już kolejne studia, ukończone przeze mnie, w miejscu tak przyjaznym jakim jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Znów się nie zawiodłem, gdyż merytoryczny poziom wykładowcy, jego wiedza i doświadczenie sprawiały, że udział w zajęciach był ogromną przyjemnością. Nawet pandemiczny okres koronawirusa nie stanął na przeszkodzie, aby czerpać z tej ogromnej skarbnicy coachingowej wiedzy i praktyki.
   Robert Pytka
  • Polecam studia Coaching i NLP wszystkim, którzy pragną zmiany w swoim życiu zarówno osobistym jak i zawodowym. Nowe umiejętności każdy jest w stanie przećwiczyć na zajęciach, a wyniki zaimplementować w swoim życiu.
   Przemysław Mormul
  • Kierunek jest bardzo ciekawy, prowadzony w nietuzinkowy sposób. Dużo przydatnej praktyki. Teoria przekazana w bardzo ciekawy i obrazowy sposób. Polecam.
   Sylwia Kostrzewa
  • Studia spełniły swoją rolę. Zmieniłam pracę i to mnie satysfakcjonuje.
   Longina Ordon
  • Jestem bardzo zadowolona z wiedzy, która została mi przekazana na studiach bardzo przydaje mi się w życiu osobistym i zawodowym. Ludzie oraz atmosfera panująca na studiach była kapitalna.
   Aleksandra Sanok
  • Są to studia, które dają wiele narzędzi do wprowadzenia pozytywnych zmian w swoim życiu, swojej pracy, w swoim otoczeniu. Patrzysz inaczej na wiele spraw, nie boisz się podejmować wyzwań. Dają również możliwość kształcenia się i rozwoju osobistego oraz pracy jako coach – trener. Te studia były dla mnie prawdziwa przyjemnością,. Serdecznie polecam.
   Aldona Białas
  • Jestem bardzo zadowolona po ukończeniu studiów podyplomowych Coaching i NLP. Uzyskałam bardzo konkretną i merytoryczną wiedzę. Tematy bardzo ciekawe, pomocne zwłaszcza w praktyce. Uzyskałam głębsze spojrzenie w siebie, z łatwością mogę dokonywać zmian. Mogę w sposób świadomy panować nad swoim rozwojem osobistym.
   Małgorzata Świętoń
  • Studia te były dla mnie pasjonującą przygodą intelektualną. Oprócz treści bezpośrednio związanych z kierunkiem studiów, dowiedziałem się bardzo dużo na swój temat. Materiał przedstawiony był w sposób praktyczny i niezwykle ciekawy. Zdobyte umiejętności pomagają mi na co dzień w życiu zawodowych i prywatnym.
   Marcin Lamfer

WYBIERZ KIERUNEK

Coaching i NLP

CZAS TRWANIA STUDIÓW

218 godz.

2 semestry

CZESNE

3 400 PLN za semestr

raty miesięczne

FORMA STUDIÓW

stacjonarna

PIERWSZE ZAJĘCIA

jesień 2024