Poziom zajęć online był na dobrym poziomie, jednocześnie brak interakcji całej grupy w sali pozbawiał je wartości dodanej, co nieco zmniejszało ich przydatność. Chcę jednak nadmienić, że owa forma zajęć dała możliwość współpracy między członkami podzespołów, w modelu rozproszonym, dzięki czemu jest to nowa wartość dodana.

AKTUALNOŚCI