Poziom zajęć nie odbiegał od prowadzonych w trybie stacjonarnym. Uważam że studia podyplomowe w takim wydaniu powinny być prowadzone w formie zdalnej również po odwołaniu stanu epidemii.

AKTUALNOŚCI