Forma prowadzenia zajęć pozwala na dogodne łączenie pracy i studiów. A także w czasie pandemii pozwala uczestniczyć w kształceniu. A poziom studiów nie traci na jakości. Tak samo z przydatnością.

AKTUALNOŚCI