KADRA / TRENERZY

Zofia Siódmiak

Absolwentka Mechaniki i Budowy Maszyn na Politechnice Krakowskiej, a także studiów podyplomowych Politechniki Rzeszowskiej (Inżynieria Oprogramowania, Studium Pedagogiczne, Menedżerskie Studia Podyplomowe) oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi).

Ma ponad 35-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w firmie produkcyjnej na stanowiskach w obszarach Inżynieringu, IT i HR. Prowadziła współpracę z obszarami Technologii i Jakości. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami jako kierownik złożonych projektów realizowanych wewnętrznie oraz w korporacji.

Obecnie pracuje jako konsultant ds. projektów, pełniąc jednocześnie funkcję lidera Biura Zarządzania Projektami. Jest trenerem wewnętrznym oraz autorem kursów e-learningowych z zakresu zarządzania projektami. Kierując PMO, buduje wewnętrzne standardy zarządzania projektami łącząc metodyki tradycyjne i zwinne, rozwija kompetencję zarządzania projektami i buduje kulturę zarządzania projektami w organizacji.

Członek stowarzyszenia International Project Management Association Polska. Posiada certyfikaty z zarządzania projektami: PMP®, IPMA-D®, Prince2® Foundation, AgilePM® Foundation. Współpracując z IPMA Polska, wielokrotnie pełniła funkcję Asesora wiodącego w konkursie Polish Project Excellence Award. Nawiązała również współpracę ze stowarzyszeniem PMI Poland Chapter, gdzie jako członek zespołu, pracowała nad wdrożeniem polskiej wersji PMBOK6.