KADRA / TRENERZY

dr Ulyana Zaremba

W 2021 r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. “Ocena przebiegu postępowań restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw w Polsce” uzyskując stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Absolwentka studiów podyplomowych “Kapitalny Menedżer” na kierunku Zarządzanie Finansami Strategicznymi, studiów uzupełniających na kierunku Ekonomia oraz studiów licencjackich Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na WSiIZ. Ukończyła również roczną Europejską Akademię Dyplomacji w Warszawie (2009).

Biegle komunikuje się w języku polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Interesuje się problematyką zarządzania przedsiębiorstwem w kryzysie, z naciskiem na sądową restrukturyzację zadłużonych podmiotów gospodarczych.

Doświadczenie praktyczne w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem zdobywa wspierając rodzinne przedsiębiorstwo Nexdiag Sp. z o.o., w ramach którego powstają innowacyjne rozwiązania dla branży motoryzacyjnej. Współautor ekspertyz, raportów badawczych, szkoleń i warsztatów w ramach działalności Instytutu Badań i Analiz Finansowych.