KADRA / TRENERZY

Ryszard Jaxa-Małachowski

Ukończył studia wyższe i uzyskał tytuł mgr inż. mech. na Wydziale Energetyki i Lotnictwa w 1986 r. Po zakończeniu studiów podjął pracę podjął pracę jako konstruktor przy projektach i obsłudze produkcji samolotów rolniczych w WSK PZL-Warszawa Okęcie. W latach 1989 – 1997 pracuje jako asystent na MEiL-u w Zakładzie budowy samolotów i śmigłowców. Prowadzi ćwiczenia z projektowania i technologii płatowców, laboratoria, nadzoruje praktyki studenckie, a z czasem prowadzi wykłady z projektowania płatowców. Ponadto zajmuje się pracami badawczymi w ramach procesów certyfikacyjnych statków powietrznych i studialnymi.

Od roku 1995 prowadzi własną działalność gospodarczą zajmując się doradztwem, analizami rynkowymi, wycenami samolotów oraz tłumaczeniem dokumentacji lotniczej. W latach 2000-2002 po raz pierwszy angażuje się w procesy certyfikacji organizacji lotniczych. W roku 2003 zostaje powołany na stanowisko wiceprezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego ds. technicznych. W ramach obowiązków w ULC zajmuje się nadzorowaniem w zakresie bezpieczeństwa fabryk lotniczych, organizacji obsługowych oraz lotnisk. Od 2004 aktywnie włącza się w proces wdrażania standardów lotniczych UE i koordynuje proces uznawania polskich certyfikatów w ramach Europejskiej Agencji Lotnictwa Cywilnego. Ponadto kieruje ze strony polskiej realizacją projektu twinningowego realizowanego na korzyść ULC, a następnie współpracuje z nadzorem ukraińskim przy przygotowaniu takiego samego programu na Ukrainie.

W roku 2007 wraca do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Uzyskuje uprawnienia audytora wiodącego ISO9001, angażuje się w organizacje linii lotniczej, certyfikację lotniska, tworzy organizację zarządzania ciągłą zdatnością do lotu, a także rozpoczyna prowadzenie szkoleń w zakresie wymagań przepisów lotniczych. Prowadzi proces certyfikacji organizacji produkujących i obsługowych. W latach 2014-15 bierze udział w tworzeniu oprogramowania do zarządzania małymi firmami lotniczymi, które z czasem staje się wzorcem do Centralnej Bazy Zgłoszeń ULC.

W zakresie szkoleń stale rozszerza zakres świadczonych usług o zagadnienia audytowania, systemów zarządzania bezpieczeństwem (SMS) oraz aspektów czynnika ludzkiego i „Just Culture”. Opracowuje i wdraża system zarządzania bezpieczeństwa w 13 organizacjach lotniczych. W latach 2007-2014 bierze udział w 5 pomocowych projektach lotniczych. W roku 2021 pracuje jako animator segmentu lotniczego w Radzie ds. Kompetencji przemysłów lotniczego i kosmicznego, a w latach 2022-23, na zlecenie MEiM, prowadzi projekt unijny w ramach którego opracowywane są modele staży lotniczych dla uczniów średnich szkół zawodowych. Pomiędzy rokiem 1989 a 2002 jest aktywnym krajowym i międzynarodowym dziennikarzem lotniczym. Po roku 2007 pisuje okazyjnie do krajowej pracy lotniczej.