KADRA / TRENERZY

Prof.dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz

Tytuł profesora nauk rolniczych posiada od 2004 roku. Tytuł doktora habilitowanego w zakresie inżynierii rolniczej rok 1994 (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie). Tytuł doktora nauk technicznych rok 1980 (Akademia Rolnicza, Wydział Techniki Rolniczej w Lublinie). Mgr inż. Mechanizacji Rolnictwa rok 1972 (Wyższa Szkoła Rolnicza, Wydział Techniki Rolniczej w Lublinie).

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół inżynierii rolniczej, agrofizyki, procesów i technik produkcji roślinnej, zarządzania jakością w produkcji roślinnej, e-learningu, agrolotnictwa i ochrony biologicznej roślin.

Jest autorem wielu publikacji naukowych (łącznie 173 prace, w tym 77 oryginalnych prac naukowych, 6 monografii, 8 skryptów i podręczników, 82 prace popularno-naukowe, 28 opracowania dla gospodarki naukowej) oraz raportów badawczych w dyscyplinach inżynieria mechaniczna, rolnictwo i ogrodnictwo, w dziedzinach takich jak rolnictwo precyzyjne, ochrona biologiczna roślin, agrofizyka, inżynieria rolnicza.