KADRA / TRENERZY

Patrycja Wilczyńska

Asystentka w Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej, Katedra Projektowania Graficznego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania.

Magister sztuki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Artystyczny, 2023). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół animacji cyfrowej oraz tradycyjnej, motion design oraz sztuki mediów cyfrowych.